2020-11-30

Kwartalny | 01/2020

Raport Q3

2020-11-16

Bieżący | 35/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce

2020-11-12

Bieżący | 34/2020

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 r.

2020-10-27

Bieżący | 33/2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce

2020-10-22

Bieżący | 32/2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zwiększenie bezpośredniego oraz pośredniego stanu posiadania

2020-10-22

Bieżący | 31/2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zmniejszenie pośredniego stanu posiadania

2020-10-22

Bieżący | 30/2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zmniejszenie bezpośredniego stanu posiadania

2020-10-12

Bieżący | 29/2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce

2020-10-08

Bieżący | 28/2020

Informacja o przedawnieniu wierzytelności zgłoszonej do postępowania upadłościowego IDM S.A.

2020-09-25

Bieżący | 27/2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce

2020-09-07

Bieżący | 26/2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce

2020-07-23

Bieżący | 25/2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zwiększenie pośredniego stanu posiadania

2020-08-05

 

Bieżący | 24/2020

Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów – zmniejszenie pośredniego stanu posiadania

2020-07-23

Bieżący | 23/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 22 lipca 2020 r.

Repertorium

2020-07-23

Bieżący | 22/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

2020-07-23

Bieżący | 21/2020

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 22 lipca 2020 r.

2020-07-03

Bieżący | 20/2020

Postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego

2020-06-28

Bieżący | 19/2020

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji IDMSA

2020-06-28

 

Bieżący | 18/2020

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR

2020-06-25

Bieżący | 17/2020

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2020-06-24

Bieżący | 16/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-06-22

Bieżący | 15/2020

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji IDMSA

Zawiadomienie

2020-06-17

Bieżący | 14/2020

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR

Zawiadomienie

2020-06-09

Bieżący | 13/2020

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji IDMSA

Zawiadomienie

2020-06-09

Bieżący | 12/2020

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji IDMSA

Zawiadomienie

2020-06-09

Bieżący | 11/2020

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie w sprawie zmiany w ogólnej liczbie akcji oraz głosów

Zawiadomienie

2020-06-06

Bieżący | 10/2020

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR

Zawiadomienie

2020-06-06

Bieżący | 09/2020

Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego

Zawiadomienie

2020-05-29

Kwartalny | 01/2020

Raport Q1

2020-05-14

Bieżący | 8/2020
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.

Strategia

2020-05-13

Bieżący | 7/2020
Ustalenie polityki dywidendowej

2020-05-11

Bieżący | 6/2020
Przegląd i aktualizacja indywidualnej wewnętrznej procedury raportowania informacji poufnych w IDMSA (ISR)

Tekst jednolity

2020-05-07

Bieżący | 5/2020
Przyjęcie strategii spółki

Strategia

2020-05-04

Bieżący | 4/2020
Prawomocność wyroku w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA – informacja mająca wpływ na wynik finansowy

2020-04-24

Roczny |
RAPORT ZA ROK 2019

2020-04-10

Bieżący | 3/2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Changing the date of publishing annual report for the year 2019

2020-04-03

Bieżący | 2/2020
Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

2020-01-20

Bieżący | 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Publication dates of interim financial reports in 2020

 

2019-11-26 19:27:21

Bieżący | 22/2019
Porozumienie kończące spór w sprawie z powództwa Blue Point Investment sp. z o.o. sp.k przeciwko IMDSA

2019-11-21 10:43:48

Kwartalny | /2019
QS

2019-11-18 18:33:36

Bieżący | 21/2019
Wyksięgowanie odsetek od obligacji w związku z zawarciem układu (umorzenie odsetek) – informacja mogąca mieć wpływ na dane finansowe zamieszczane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r.

2019-10-17 10:23:48

Bieżący | 20/2019
Zatwierdzenie układu z wierzycielami

2019-10-15 17:27:48

Bieżący | 19/2019
Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA

2019-10-07 18:01:18

Bieżący | 18/2019
Sprzedaż nieruchomości przez jednostkę zależną

2019-09-24 15:07:48

Bieżący | 17/2019
Zawarcie układu z wierzycielami

2019-09-24 12:02:53

Bieżący | 16/2019
Zmiana propozycji układowych

2019-09-24 10:26:38

Bieżący | 15/2019
Zmiana propozycji układowych

2019-09-23 22:23:04

Półroczny |
PS

2019-09-10 20:09:45

Bieżący | 14/2019
Wyrok z powództwa przeciwko IDMSA

2019-08-06 20:25:40

Bieżący | 13/2019
Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

2019-07-29 15:07:10

Bieżący | 12/2019
Zmiana propozycji układowych w ramach postępowania upadłościowego IDMSA z możliwością zawarcia układu wraz z ich uzasadnieniem i prognozą spłat wierzytelności układowych

2019-07-22 21:01:54

Bieżący | 11/2019
Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału

2019-06-27 19:27:51

Bieżący | 10/2019
Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 27.06.2019 r.

2019-06-27 19:22:09

Bieżący | 9/2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27.06.2019 r.

2019-06-27 19:16:19

Bieżący | 8/2019
Zatwierdzenie listy wierzytelności i dokonanie podziału na grupy w celu głosowania nad układem

2019-05-27 09:30:36

Kwartalny | /2019
QS

2019-05-24 18:19:55

Bieżący | 7/2019
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.

2019-05-24 18:13:00

Bieżący | 6/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-05-13 17:34:45

Bieżący | 5/2019
Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.

2019-04-24 22:01:04

Bieżący | 4/2018
Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA

2019-04-18 19:48:31

Roczny |
RS

2019-04-18 19:39:46

Roczny |
R

2019-04-08 21:56:14

Bieżący | 3/2019
Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA

2019-02-11 15:55:40

Bieżący | 2/2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

2019-01-28 11:59:35

Bieżący | 1/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

 

2018-11-26 15:31:21

Kwartalny | /2018
QS

2018-10-22 19:41:14

Bieżący | 19/2018
Rejestracja zmian w Statucie Spółki, informacja o zmienionych postanowieniach Statut oraz przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki

2018-10-17 18:51:13

Bieżący | 18/2018
Zakończenie likwidacji Inventum Y FIZAN i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych

2018-09-24 20:22:06

Półroczny |
PS

2018-08-29 23:04:15

Bieżący | 17/2018
Uchwały podjęte przez NWZ

2018-08-29 23:00:13

Bieżący | 16/2018
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29.08.2018 r.

2018-08-14 21:18:29

Bieżący | 15/2018
Odwołanie Członka Zarządu IDMSA

2018-07-25 17:39:39

Bieżący | 14/2018
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.sierpnia 2018r.

2018-07-25 17:34:49

Bieżący | 13/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2018-07-02 15:51:54

Bieżący | 10/2018
Korekta raportu – uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad

2018-06-27 17:35:27

Bieżący | 12/2018
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

2018-06-27 17:29:29

Bieżący | 11/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2018-06-27 17:21:49

Bieżący | 10/2018
Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

2018-06-27 17:13:57

Bieżący | 9/2018
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2018-05-30 21:47:49

Bieżący | 8/2018
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018 r.

2018-05-30 21:43:14

Bieżący | 7/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2018-05-25 08:21:09

Kwartalny | /2018
QS

2018-05-17 10:25:04

Bieżący | 6/2017
Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2017 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2017.

2018-04-26 16:53:27

Bieżący | 5/2018
Niespełnienie warunku rozwiązującego oraz dojście do skutku umowy znaczącej.

2018-04-23 20:34:54

Roczny |
R

2018-04-23 20:22:19

Roczny |
RS

2018-03-19 20:47:22

Bieżący | 4/2018
Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży akcji jednostki zależnej od IDMSA – aktywa o istotnej wartości.

2018-03-09 15:55:12

Bieżący | 3/2018
Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej

2018-02-16 16:13:17

Bieżący | 2/2018
Zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od IDMSA oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach posiadanych przez jednostkę zależną

2018-01-22 11:50:53

Bieżący | 1/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

2017-12-19 12:55:42

Bieżący | 30/2017
Emisja obligacji przez jednostkę zależną

2017-12-15 17:12:42

Bieżący | 29/2017
Spłata kredytu bankowego przez jednostkę zależną oraz zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy

2017-12-15 17:06:42

Bieżący | 28/2017
Sprzedaż aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

2017-12-08 19:18:55

Bieżący | 27/2017
Zawracie umowy istotnej przez jednostkę zależną – porozumienie o potrąceniu wierzytelności

2017-12-08 19:13:50

Bieżący | 26/2017
Przedterminowy całkowity wykup obligacji przez jednostkę zależną

2017-12-08 19:09:10

Bieżący | 25/2017
Emisja obligacji przez jednostkę zależną

2017-12-08 19:03:06

Bieżący | 24/2017
Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji przez jednostkę zależną

2017-11-29 16:20:14

Kwartalny | /2017
QS

2017-10-23 16:13:41

Bieżący | 23/2017
Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od IDM S.A. w upadłości układowej

2017-10-19 10:35:36

Bieżący | 22/2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej-Korekta Raportu Bieżącego

2017-10-19 09:48:01

Bieżący | 22/2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2017-10-05 10:07:21

Bieżący | 21/2017
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 r.

2017-08-28 16:33:48

Półroczny |
PSr

2017-08-24 15:49:12

Bieżący | 20/2017
Informacja o nieskładaniu środka zaskarżenia

2017-08-18 15:51:28

Bieżący | 19/2017
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 r.

2017-08-01 16:28:18

Bieżący | 18/2017
Wyrażenie zgody na sprzedaż jednostki zależnej i podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań związanych ze sprzedażą.

2017-07-04 15:40:53

Bieżący | 17/2017
Informacja o wyborze biegłego rewidenta

2017-07-03 11:42:03

Bieżący | 16/2017
Powództwo związane z wierzytelnością IDMSA

2017-06-21 15:38:13

Bieżący | 15/2017
Wyrok w sprawie związanej z wierzytelnością IDMSA

2017-06-06 15:20:08

Bieżący | 14/2017
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

2017-06-06 15:11:53

Bieżący | 13/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017-06-06 15:06:49

Bieżący | 12/2017
Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA

2017-06-01 15:03:51

Bieżący | 11/2017
Zobowiązanie jednostki zależnej do uzupełnienia ceny nabycia nieruchomości

2017-05-31 17:53:18

Bieżący | 10/2017
Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

2017-05-31 17:48:23

Bieżący | 9/2017
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

2017-05-12 15:09:25

Roczny |
RS

2017-05-12 14:44:00

Roczny |
R

2017-05-12 14:25:30

Bieżący | 8/2017
Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2016.

2017-05-08 21:13:15

Kwartalny | /2017
QS

2017-04-28 14:40:50

Bieżący | 7/2017
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2017-04-28 14:35:05

Bieżący | 6/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2017-04-12 21:23:47

Roczny |
RS

2017-04-12 21:08:27

Roczny |
R

2017-04-06 11:32:05

Bieżący | 5/2017
Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej

2017-03-28 15:49:36

Bieżący | 4/2017
Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

2017-03-02 12:05:03

Bieżący | 3/2017
Emisja obligacji przez jednostkę zależną.

2017-02-14 13:12:08

Bieżący | 2/2017
Emisja obligacji przez jednostkę zależną

2017-02-06 16:13:13

Bieżący | 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu

2017-01-30 16:07:18

Bieżący | 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

2016-12-14 17:20:54

Bieżący | 31/2016
Emisja obligacji oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

2016-11-04 16:20:13

Kwartalny | /2016
QS

2016-10-31 13:12:01

Bieżący | 30/2016
Nabycie aktywów o istotnej wartości przez jednostkę zależną

2016-10-03 16:12:45

Bieżący | 29/2016
Powołanie członków Rady Nadzorczej

2016-10-03 16:07:20

Bieżący | 28/2016
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

2016-10-03 16:03:47

Bieżący | 27/2016
Uchwały podjęte przez NWZ IDMSA

2016-09-06 14:38:37

Bieżący | 26/2016
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2016-09-06 14:31:42

Bieżący | 25/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-08-19 15:16:54

Półroczny |
PSr

2016-07-21 12:50:19

Bieżący | 24/2016
Rozliczenie umowy

2016-07-04 17:42:02

Bieżący | 23/2016
Ustalenie i wprowadzenie indywidualnej wewnętrznej procedury raportowania informacji poufnych w IDMSA

2016-07-01 11:18:31

Bieżący | 22/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2016-07-01 10:29:21

Bieżący | 21/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2016-07-01 10:12:46

Bieżący | 20/2016
Informacja o wyborze biegłego rewidenta

2016-06-02 16:14:22

Bieżący | 19/2016
Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA

2016-06-02 16:04:29

Bieżący | 18/2016
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2016-06-01 11:09:31

Bieżący | 17/2016
Informacja o niespełnieniu warunku dotyczącego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od IDMSA

2016-05-30 19:39:16

Bieżący | 16/2016
Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA

2016-05-25 12:31:43

Bieżący | 15/2016
Informacja o ziszczeniu się warunków zawieszających umowy znaczącej

2016-05-24 16:20:12

Bieżący | 14/2016
Zawarcie umowy znaczącej przez IDMSA

2016-05-10 13:42:07

Bieżący | 13/2016
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od IDMSA

2016-05-06 12:11:18

Bieżący | 12/2016
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – korekta raportu

2016-05-06 11:46:02

Bieżący | 12/2016
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2016-05-06 11:37:02

Bieżący | 11/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2016-05-05 23:05:53

Kwartalny | /2016
QSr

2016-04-15 18:11:03

Roczny |
RS

2016-04-15 17:46:13

Roczny |
R

2016-03-11 17:14:20

Bieżący | 10/2016
Wyrok oddalający apelację w sprawie powództwa o zapłatę przeciwko IDMSA

2016-03-02 13:12:05

Bieżący | 9/2016
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

2016-02-29 21:47:13

Kwartalny | /2015
QSr

2016-02-25 16:09:28

Bieżący | 8/2015
Informacja o nabyciu aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną.

2016-02-25 16:00:03

Bieżący | 7/2015
Informacja o ziszczeniu się warunków zawieszających umowy znaczącej.

2016-02-25 15:48:13

Bieżący | 6/2016
Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

2016-02-15 18:24:13

Bieżący | 4/2016
Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca

2016-02-08 20:07:59

Bieżący | 4/2015
Tekst jednolity Statutu

2016-01-28 15:48:22

Bieżący | 3/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

2016-01-15 15:54:29

Bieżący | 2/2016
Nabycie aktywów o znacznej wartości

2016-01-07 12:47:14

Bieżący | 1/2016
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną – ugoda pozasądowa wraz z warunkową umową przeniesienia udziałów tytułem spełnienia zobowiązania.

2015-12-22 19:05:29

Bieżący | 40/2015
Uchwały podjęte przez NWZ IDMSA

2015-12-22 18:59:47

Bieżący | 39/2015
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

2015-11-25 17:57:55

Bieżący | 38/2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2015-11-25 17:53:10

Bieżący | 37/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2015-11-20 16:31:30

Bieżący | 36/2015
Powołanie członków Rady Nadzorczej

2015-11-20 16:25:29

Bieżący | 35/2015
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

2015-11-20 16:21:20

Bieżący | 34/2015
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

2015-11-14 23:47:57

Kwartalny | /2015
QSr

2015-11-13 23:02:20

Bieżący | 33/2015
Wyrok w sprawie wierzytelności

2015-11-04 18:59:15

Bieżący | 32/2015
Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca

2015-10-26 14:16:30

Bieżący | 31/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2015-10-23 17:57:26

Bieżący | 30/2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2015-10-23 17:50:36

Bieżący | 29/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2015-10-14 17:19:20

Bieżący | 28/2015
Zawarcie umowy znaczącej – porozumienie o potrąceniu wierzytelności

2015-10-14 17:14:00

Bieżący | 27/2015
Zawarcie umowy znaczącej – objęcie akcji

2015-10-14 17:09:05

Bieżący | 26/2015
Zawarcie umowy znaczącej – porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji

2015-09-30 18:57:27

Bieżący | 25/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2015-08-31 20:09:16

Półroczny |
PSr

2015-07-29 16:16:21

Bieżący | 24/2015
Informacja o wyborze biegłego rewidenta

2015-07-03 10:13:26

Kwartalny | /2015
QSr

2015-07-02 21:26:04

Bieżący | 19/2015
Korekta skróconego śródrocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej IDMSA za IQ 2015 r.

2015-07-01 12:56:36

Bieżący | 23/2015
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

2015-07-01 12:50:01

Bieżący | 22/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.

2015-06-18 17:44:41

Bieżący | 17/2015
Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w up. układowej

2015-06-16 18:21:40

Bieżący | 21/2015
Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA

2015-06-16 15:17:10

Bieżący | 20/2015
Wyrok w sprawie powództwa o zapłatę

2015-06-15 21:35:15

Roczny |
RS

2015-06-15 20:32:31

Roczny |
R

2015-06-15 19:26:11

Bieżący | 19/2015
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2014

2015-06-15 19:16:41

Bieżący | 18/2015
Korekta raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014.

2015-06-03 13:24:11

Bieżący | 17/2015
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w up. układowej

2015-06-03 13:14:42

Bieżący | 16/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej na dzień 30 czerwca 2015 r.

2015-05-16 11:46:09

Kwartalny | /2015
QSr

2015-05-16 01:36:09

Kwartalny |
SA-QSr

2015-05-16 00:27:23

Kwartalny | /2015
SA-QS

2015-04-30 19:53:48

Roczny |
RS

2015-04-30 19:17:58

Roczny |
R

2015-03-21 09:07:05

Bieżący | 15/2015
Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko jednostce zależnej IDMSA

2015-03-17 16:06:05

Bieżący | 14/2015
Rozliczenie z tytułu udziału w systemie rekompensat KDPW

2015-03-16 16:33:39

Bieżący | 13/2015
Wyznaczenie dnia referencyjnego oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przeprowadzenie procesu scalenia akcji

2015-03-03 00:06:07

Kwartalny | /2015
QSr

2015-02-24 17:56:37

Bieżący | 12/2015
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lutego 2015 r.

2015-02-24 17:51:35

Bieżący | 11/2015
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w up. układowej

2015-02-12 14:22:27

Bieżący | 10/2015
Zamiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA

2015-02-12 13:56:38

Bieżący | 9/2015
Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. – Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej

2015-02-04 16:50:38

Bieżący | 9/2015
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej

2015-01-30 13:02:52

Bieżący | 8/2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

2015-01-28 17:50:55

Bieżący | 7/2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej

2015-01-28 17:33:15

Bieżący | 6/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej

2015-01-22 13:10:11

Bieżący | 5/2015
Zamiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA

2015-01-14 16:15:14

Bieżący | 4/2015
Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca

2015-01-14 16:09:39

Bieżący | 3/2015
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

2015-01-09 18:29:28

Bieżący | 2/2015
Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki IDM S.A. w upadłości układowej

2015-01-08 18:54:31

Bieżący | 1/2015
Powołanie Członka Zarządu IDM S.A. w upadłości układowej

2014-12-31 14:35:30

Bieżący | 67/2014
Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu

2014-12-23 19:10:00

Bieżący | 66/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej.

2014-12-19 09:40:00

Bieżący | 65/2014
Informacja o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy oddalającego powództwo złożone przeciwko IDM S.A. w upadłości układowej o: – uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajn

2014-12-10 15:57:30

Bieżący | 64/2014
Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pozwu przeciwko IDM S.A. w upadłości układowej o: – uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej

2014-12-08 16:21:01

Bieżący | 63/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 grudnia 2014 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

2014-12-05 10:23:29

Bieżący | 62/2014
Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego

2014-11-24 16:27:56

Bieżący | 61/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 listopada 2014 r. oraz informacja o przerwie w obradach

2014-11-15 21:11:44

Kwartalny | /2014
QSr

2014-11-15 21:10:24

Bieżący | 60/2014
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego (QSr) za III kwartał 2014 r.

2014-11-14 23:17:39

Kwartalny | /2014
QSr

2014-11-03 13:43:17

Bieżący | 59/2014
Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej

2014-10-28 15:25:51

Bieżący | 58/2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

2014-10-28 15:21:11

Bieżący | 57/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 listopada 2014 r.

2014-10-21 15:52:46

Bieżący | 56/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDMSA

2014-10-21 15:49:16

Bieżący | 55/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 października 2014 r.

2014-10-03 17:17:12

Bieżący | 54/2014
Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2014-09-29 19:58:12

Półroczny |
PSr

2014-09-29 19:53:42

Bieżący | 53/2014
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2014 r.

2014-09-24 17:22:41

Bieżący | 52/2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

2014-09-24 17:22:12

Bieżący | 51/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 21 października 2014 r.

2014-09-24 17:21:10

Bieżący | 50/2014
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów – aktualizacja informacji

2014-09-22 13:40:12

Bieżący | 49/2014
Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej

2014-09-15 17:49:07

Bieżący | 48/2014
Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów.

2014-09-02 03:25:27

Półroczny |
PSr

2014-08-06 17:55:13

Bieżący | 47/2014
Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości układowej

2014-07-30 16:34:42

Bieżący | 46/2014
Wybór biegłego rewidenta

2014-07-22 17:06:42

Bieżący | 45/2014
Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu

2014-06-30 18:38:14

Bieżący | 44/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

2014-06-30 18:28:14

Bieżący | 43/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.

2014-06-18 22:34:56

Bieżący | 42/2014
Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego

2014-06-03 16:25:07

Bieżący | 41/2014
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2014-06-03 16:19:53

Bieżący | 40/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r.

2014-05-22 17:38:02

Bieżący | 39/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

2014-05-22 17:34:43

Bieżący | 38/2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2014-05-22 17:30:03

Bieżący | 37/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2014 r.

2014-05-21 15:57:26

Bieżący | 36/2014
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA – porozumienie o potrąceniu wierzytelności

2014-05-21 15:55:16

Bieżący | 35/2014
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA

2014-05-21 15:53:26

Bieżący | 34/2014
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA

2014-05-21 09:22:45

Bieżący | 33/2014
Złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu

2014-05-20 21:08:45

Bieżący | 32/2014
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2014-05-20 21:04:45

Bieżący | 31/2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

2014-05-16 17:38:14

Bieżący | 30/2014
Zawarcie umowy znaczącej

2014-05-16 17:35:34

Bieżący | 29/2014
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

2014-05-16 17:31:54

Bieżący | 28/2014
Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji objętych przez DM IDMSA – umowa znacząca

2014-05-16 17:28:29

Bieżący | 27/2014
Zawarcie umowy znaczącej

2014-05-15 22:37:10

Kwartalny | /2014
QS

2014-05-08 17:37:33

Bieżący | 26/2014
Rezygnacja Członka Zarządu Domu Maklerskiego DM IDMSA

2014-05-08 00:13:15

Roczny |
RS

2014-05-08 00:04:35

Roczny |
R

2014-05-01 01:15:04

Roczny |
RS

2014-05-01 01:03:09

Roczny |
R

2014-04-30 16:08:27

Bieżący | 25/2014
Rezygnacja Prokurenta Domu Maklerskiego DM IDMSA

2014-04-25 17:02:19

Bieżący | 24/2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2014-04-25 16:59:14

Bieżący | 23/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 22 maja 2014 r.

2014-04-25 01:37:42

Bieżący | 22/2014
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzeniu negocjacji i okoliczności związanych z negocjacjami wraz z informacją o zawartej umowie.

2014-04-25 01:34:27

Bieżący | 21/2014
Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej, oraz informacja o zawartej umowie.

2014-04-25 00:33:48

Bieżący | 20/2014
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – IDEI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nowa firma spółki od 31 marca 2014 r. – INVENTUM Towarzystwa Fu

2014-04-25 00:05:41

Bieżący | 19/2014
Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych.

2014-04-08 17:16:36

Bieżący | 18/2014
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA

2014-03-24 17:33:39

Bieżący | 17/2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A

2014-03-13 17:12:21

Bieżący | 16/2014
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych – korekta

2014-03-06 18:53:57

Bieżący | 15/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

2014-03-06 18:49:27

Bieżący | 14/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2014-03-06 18:42:27

Bieżący | 13/2014
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2014 r.

2014-03-03 23:14:28

Kwartalny | /2013
QS

2014-02-07 20:21:03

Bieżący | 12/2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2014-02-07 20:16:43

Bieżący | 11/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 6 marca 2014 r.

2014-02-03 21:00:32

Bieżący | 10/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 – korekta

2014-02-03 20:55:22

Bieżący | 9/2014
Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy pozwu przeciwko DM IDMSA o: •uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDMSA z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przerwy w obradach Walnego Z

2014-01-31 17:33:47

Bieżący | 8/2014
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2014-01-31 17:30:07

Bieżący | 7/2014
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2014-01-31 17:26:43

Bieżący | 6/2014
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

2014-01-31 17:20:22

Bieżący | 5/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

2014-01-08 17:12:55

Bieżący | 4/2014
Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. – korekta raportu bieżącego nr 3/2014 z 7 stycznia 2013 r.

2014-01-07 17:10:25

Bieżący | 3/2014
Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

2014-01-02 19:31:30

Bieżący | 2/2014
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

2014-01-02 19:28:55

Bieżący | 1/2014
Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

2013-12-31 14:19:00

Bieżący | 56/2013
Zawarcie umowy znaczącej

2013-12-31 14:17:10

Bieżący | 55/2013
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

2013-12-31 14:14:30

Bieżący | 54/2013
Objęcie obligacji przez DM IDMSA – umowa znacząca

2013-12-31 14:12:20

Bieżący | 53/2013
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Electusa S.A.

2013-12-31 14:08:20

Bieżący | 52/2013
Zawarcie umowy znaczącej

2013-12-27 20:32:30

Bieżący | 51/2013
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności.

2013-12-24 15:26:00

Bieżący | 50/2013
Umowa znacząca.

2013-12-22 00:16:25

Bieżący | 49/2013
Odtajnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawartego porozumienia.

2013-12-22 00:08:00

Bieżący | 48/2013
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

2013-12-22 00:04:15

Bieżący | 46/2013
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności – uzupełnienie

2013-12-21 23:13:15

Bieżący | 47/2013
Zawarcie umowy znaczącej.

2013-12-21 23:04:10

Bieżący | 45/2013
Informacja o zawarciu transakcji przed jednostkę zależną Domu Maklerskiego IDM S.A.- uzupełnienie raportu bieżącego nr 44/2013

2013-12-20 22:03:50

Bieżący | 44/2013
Informacja o zawarciu transakcji przed jednostkę zależną Domu Maklerskiego IDM S.A.

2013-12-20 21:57:40

Bieżący | 43/2013
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności.

2013-12-20 21:50:05

Bieżący | 42/2013
Emisja obligacji przez Dom Maklerski IDM S.A.

2013-12-09 17:37:57

Bieżący | 41/2013
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

2013-12-09 17:35:22

Bieżący | 40/2013
Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2013-12-09 17:26:42

Bieżący | 39/2013
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 grudnia 2013 r.

2013-12-09 17:21:20

Bieżący | 38/2013
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

2013-11-21 17:19:32

Bieżący | 37/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia o umorzeniu postępowania w zakresie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności: uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z d

2013-11-14 23:44:14

Kwartalny | /2013
QSr

2013-11-12 17:43:55

Bieżący | 36/2013
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2013-11-12 17:39:45

Bieżący | 35/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 9 grudnia 2013 r.

2013-11-05 17:41:58

Bieżący | 34/2013
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2013-11-05 17:39:23

Bieżący | 33/2013
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2013-11-01 15:42:18

Bieżący | 32/2013
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

2013-10-14 17:50:50

Bieżący | 31/2013
Powołanie Członka Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.

2013-09-30 17:26:28

Bieżący | 30/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, postanowienia oddalającego zażalenie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

2013-09-10 17:31:23

Bieżący | 29/2013
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

2013-09-04 17:36:25

Bieżący | 28/2013
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

2013-09-04 17:32:25

Bieżący | 27/2013
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2013-09-04 17:26:55

Bieżący | 26/2013
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 września 2013 r.

2013-09-02 23:13:25

Półroczny |
PSr

2013-08-21 17:26:53

Bieżący | 25/2013
Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

2013-08-20 18:24:53

Bieżący | 24/2013
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.

2013-08-07 17:14:02

Bieżący | 23/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

2013-08-06 18:05:33

Bieżący | 22/2013
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2013-08-06 17:56:03

Bieżący | 21/2013
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 4 września 2013 r.

2013-08-06 17:42:02

Bieżący | 20/2013
Wybór biegłego rewidenta

2013-07-05 17:13:02

Bieżący | 19/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

2013-06-24 19:29:01

Bieżący | 18/2013
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

2013-06-24 19:26:41

Bieżący | 17/2013
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2013 r. , informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów planowanego porządku obrad oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu

2013-06-04 17:29:25

Bieżący | 16/2013
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

2013-05-28 14:51:05

Bieżący | 15/2013
Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r. – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2013-05-28 14:45:55

Bieżący | 14/2013
Korekta raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 27 maja 2013 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 24 czerwca 2013 r.

2013-05-27 18:02:25

Bieżący | 13/2013
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2013-05-27 17:57:30

Bieżący | 12/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 24 czerwca 2013 r.

2013-05-15 20:47:08

Kwartalny | /2013
QSr

2013-05-15 17:10:41

Bieżący | 11/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

2013-05-01 09:31:51

Roczny |
RS

2013-05-01 09:21:51

Roczny |
R

2013-04-10 16:52:05

Bieżący | 10/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2013 w dniu 17 stycznia 2013 r.) i przekazaniu sprawy w zakresie wniosku o u

2013-03-27 08:51:07

Bieżący | 9/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o zmianie zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 86/2012 w dniu 7 grudnia 2012 r.) w ten sposób, że wniosek powoda z dnia 27 list

2013-03-27 08:47:52

Bieżący | 8/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 85/2012 w dniu 27 listopada 2012 r.) i przekazaniu sprawy w zakresie wniosku o

2013-03-26 18:05:52

Bieżący | 7/2013
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2013-03-01 21:03:14

Kwartalny | /2012
QSr

2013-02-12 17:35:22

Bieżący | 6/2013
Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 82/2012 w dniu 15 listopada 2012 r.) i przekazaniu sprawy w zakresie wniosku

2013-02-05 08:46:47

Bieżący | 5/2013
Informacja o otrzymaniu powództwa o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego z dnia 18 września 2012 r.

2013-01-31 18:07:54

Bieżący | 4/2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

2013-01-31 18:01:12

Bieżący | 3/2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

2013-01-17 21:15:36

Bieżący | 2/2013
Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego po

2013-01-10 23:44:47

Bieżący | 1/2013
Informacja o otrzymaniu powództwa o stwierdzenie nieważności alternatywnie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego z dnia 13 września 2012 r. wznowione po przerwie w dniu 18 września 2012 r.

2012-12-19 18:59:26

Bieżący | 87/2012
Informacja o otrzymaniu powództwa o stwierdzenie nieważności alternatywnie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM S.A. z dnia 18 września 2012 r.

2012-12-07 20:18:46

Bieżący | 86/2012
Informacja o powzięciu przez Dom Maklerski IDM S.A. informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgro

2012-11-27 22:38:41

Bieżący | 85/2012
Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności: •uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 wr

2012-11-23 17:13:26

Bieżący | 84/2012
Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J

2012-11-21 17:40:16

Bieżący | 83/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-11-15 16:27:20

Bieżący | 82/2012
Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego po

2012-11-15 01:54:22

Kwartalny | /2012
QSr

2012-11-09 17:35:55

Bieżący | 81/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-11-07 08:59:05

Bieżący | 80/2012
Zobowiązania Domu Maklerskiego DM IDMSA z tytułu kredytów i obligacji

2012-11-06 18:46:25

Bieżący | 79/2012
Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K

2012-11-06 18:41:05

Bieżący | 78/2012
Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K

2012-11-06 18:36:30

Bieżący | 77/2012
Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

2012-11-05 17:50:05

Bieżący | 76/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-11-05 17:43:50

Bieżący | 75/2012
Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-11-02 12:09:45

Bieżący | 74/2012
Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K

2012-10-31 20:30:20

Bieżący | 73/2012
Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

2012-10-31 20:21:45

Bieżący | 72/2012
Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

2012-10-31 19:53:40

Bieżący | 71/2012
Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 2 na akcje serii K

2012-10-31 19:47:20

Bieżący | 70/2012
Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 2 na akcje serii K

2012-10-31 19:12:15

Bieżący | 69/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-10-31 19:10:20

Bieżący | 68/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-31 18:20:00

Bieżący | 67/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-31 18:13:40

Bieżący | 66/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-10-31 18:02:20

Bieżący | 65/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-30 18:33:15

Bieżący | 64/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-10-26 11:11:03

Bieżący | 63/2012
Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K

2012-10-24 20:37:43

Bieżący | 62/2012
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

2012-10-19 19:56:39

Bieżący | 61/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-19 17:37:14

Bieżący | 60/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-18 18:52:59

Bieżący | 59/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-12 17:56:46

Bieżący | 58/2012
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki oraz przekazanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu DM IDMSA

2012-10-05 17:46:59

Bieżący | 57/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-10-04 17:49:39

Bieżący | 56/2012
Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

2012-10-01 17:48:49

Bieżący | 55/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-28 18:15:15

Bieżący | 54/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-28 18:09:50

Bieżący | 53/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-09-27 17:46:20

Bieżący | 52/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-26 17:48:40

Bieżący | 51/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-25 17:43:40

Bieżący | 50/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-24 17:47:05

Bieżący | 49/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-21 17:50:25

Bieżący | 48/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-20 19:17:50

Bieżący | 47/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-20 19:13:10

Bieżący | 46/2012
Korekta numeracji raportu bieżącego numer 44/2012 z dnia 19 września 2012 roku

2012-09-19 22:15:49

Bieżący | 44/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-09-18 23:17:21

Bieżący | 44/2012
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

2012-09-18 23:14:51

Bieżący | 43/2012
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sp

2012-09-13 13:34:51

Bieżący | 42/2012
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 września 2012 r., informacja o przerwie w obradach oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.

2012-09-04 09:44:51

Półroczny |
PSr

2012-09-03 19:03:51

Bieżący | 41/2012
Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego (PSr) – I półrocze 2012 r. – omyłka pisarska

2012-08-31 23:10:49

Bieżący | 40/2012
Propozycja Zarządu Spółki DM IDMSA w sprawie uchwalenia następujących parametrów obligacji do projektów uchwał nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwołane na dzień 13 września 2012 r.

2012-08-31 23:04:51

Półroczny |
PSr

2012-08-21 17:45:49

Bieżący | 39/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-08-17 21:09:10

Bieżący | 38/2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2012-08-17 21:05:19

Bieżący | 37/2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 13 września 2012 r.

2012-08-14 21:55:08

Bieżący | 36/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Domu Maklerskim IDMSA

2012-08-14 17:55:13

Bieżący | 35/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-08-08 17:58:59

Bieżący | 34/2012
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2012-08-08 17:50:34

Bieżący | 33/2012
Przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA

2012-08-06 21:52:43

Bieżący | 32/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-08-06 21:49:03

Bieżący | 31/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-08-03 22:37:28

Bieżący | 30/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-08-01 17:36:43

Bieżący | 29/2012
Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobom mającą dostęp do informacji poufnych

2012-07-31 18:16:48

Bieżący | 28/2012
Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2012-07-27 21:24:28

Bieżący | 27/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-07-27 21:22:23

Bieżący | 26/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-07-25 17:33:53

Bieżący | 25/2012
Wybór biegłego rewidenta

2012-07-23 17:33:24

Bieżący | 24/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-07-21 09:37:34

Bieżący | 23/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji

2012-07-18 17:37:29

Bieżący | 22/2012
Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy znaczącej

2012-07-16 20:59:15

Bieżący | 21/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-07-10 17:41:29

Bieżący | 20/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-07-10 17:40:29

Bieżący | 19/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji

2012-07-10 17:38:29

Bieżący | 18/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-06-29 19:08:57

Bieżący | 17/2012
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

2012-06-29 19:06:27

Bieżący | 16/2012
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2012-06-29 18:59:56

Bieżący | 15/2012
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

2012-06-29 18:56:57

Bieżący | 14/2012
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2012 r oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów planowanego porządku obrad

2012-06-11 17:04:57

Bieżący | 13/2012
Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2012-06-06 18:18:56

Bieżący | 12/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-06-06 18:10:57

Bieżący | 11/2012
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

2012-06-06 18:07:26

Bieżący | 10/2012
Wybór biegłego rewidenta

2012-06-06 09:54:56

Bieżący | 9/2012
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2012-05-30 17:42:22

Bieżący | 8/2012
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2012-05-30 17:39:52

Bieżący | 7/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2012 r.

2012-05-15 21:20:52

Kwartalny | /2012
QSr

2012-04-30 17:40:24

Roczny |
RS

2012-04-30 17:38:25

Roczny |
R

2012-03-01 00:37:13

Kwartalny | /2011
QSr

2012-01-31 17:48:16

Bieżący | 6/2012
Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012

2012-01-31 09:54:18

Bieżący | 5/2012
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2012-01-09 17:47:44

Bieżący | 4/2012
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2012-01-05 18:05:49

Bieżący | 3/2012
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2012-01-04 17:48:50

Bieżący | 2/2012
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2012-01-02 17:47:42

Bieżący | 1/2012
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-27 17:50:07

Bieżący | 104/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-23 17:43:48

Bieżący | 103/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-22 18:16:13

Bieżący | 102/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-21 17:47:14

Bieżący | 101/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-20 21:03:55

Bieżący | 100/2011
Przedłużenia obowiązywania znaczącej umowy

2011-12-20 18:02:59

Bieżący | 99/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-19 18:17:09

Bieżący | 98/2011
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2011-12-19 18:08:09

Bieżący | 97/2011
DOM MAKLERSKI IDM SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-12-19 18:01:49

Bieżący | 96/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-16 17:50:29

Bieżący | 95/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-15 18:00:53

Bieżący | 94/2011
informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-12-15 17:57:48

Bieżący | 93/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-14 17:47:05

Bieżący | 92/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-13 18:02:23

Bieżący | 91/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-12 17:54:08

Bieżący | 90/2011
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2011-12-12 17:50:49

Bieżący | 89/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-09 18:18:51

Bieżący | 88/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-12-09 18:13:47

Bieżący | 87/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-12-08 21:21:59

Bieżący | 86/2011
Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

2011-12-07 18:09:51

Bieżący | 85/2011
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

2011-12-07 18:04:51

Bieżący | 84/2011
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.

2011-12-07 17:51:10

Bieżący | 83/2011
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-12-05 21:52:59

Bieżący | 82/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-12-01 18:21:52

Bieżący | 81/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-30 17:42:48

Bieżący | 80/2011
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2011-11-30 17:39:48

Bieżący | 79/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-29 18:12:14

Bieżący | 78/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-27 17:47:27

Bieżący | 77/2011
Powzięcie przez Zarząd DM IDMSA informacji o planach zmian w strukturze akcjonariatu

2011-11-27 17:44:30

Bieżący | 76/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-25 09:05:55

Bieżący | 75/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-22 08:57:15

Bieżący | 74/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-15 02:13:47

Kwartalny | /2011
QSr

2011-11-15 00:26:42

Bieżący | 73/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-11-10 22:49:39

Bieżący | 72/2011
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2011-11-10 22:43:19

Bieżący | 71/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 7 grudnia 2011 r.

2011-10-28 19:20:11

Bieżący | 70/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-09-29 19:54:25

Bieżący | 69/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-09-28 22:04:17

Bieżący | 68/2011
Informacja o niespełnieniu jednego z warunków umowy znaczącej, o której DM IDM S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 59/2011

2011-09-28 20:48:35

Bieżący | 67/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-09-26 19:45:23

Bieżący | 66/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-09-22 18:45:51

Bieżący | 65/2011
Informacja o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej, o której emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 60/2011

2011-09-20 09:35:39

Bieżący | 64/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-08-31 21:46:42

Półroczny |
PSr

2011-08-30 17:39:30

Bieżący | 63/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-08-23 17:33:29

Bieżący | 62/2011
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2011-08-17 20:24:54

Bieżący | 61/2011
Informacja o podjęciu przez Zarząd DM IDM S.A. strategicznej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.

2011-08-04 15:06:50

Bieżący | 60/2011
Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy inwestycyjnej i rozpoczęciu procesu ekspansji na rynku private equity

2011-08-04 15:02:50

Bieżący | 59/2011
Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy znaczącej

2011-07-29 18:22:48

Bieżący | 58/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-28 18:12:09

Bieżący | 57/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-28 13:59:41

Bieżący | 56/2011
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

2011-07-28 13:55:41

Bieżący | 55/2011
Powołanie członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA

2011-07-28 13:50:43

Bieżący | 54/2011
Treść uchwał podjętych na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDMSA

2011-07-27 18:02:25

Bieżący | 53/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-26 18:06:52

Bieżący | 52/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-26 16:48:10

Bieżący | 51/2011
Wybór biegłego rewidenta

2011-07-25 18:02:02

Bieżący | 50/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-22 17:57:27

Bieżący | 49/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-21 18:06:12

Bieżący | 48/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-20 18:09:50

Bieżący | 47/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-19 18:00:31

Bieżący | 46/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-18 17:53:00

Bieżący | 45/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-18 14:35:14

Bieżący | 44/2011
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

2011-07-15 17:50:50

Bieżący | 43/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-14 17:59:28

Bieżący | 42/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-13 18:05:59

Bieżący | 41/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-12 17:56:06

Bieżący | 40/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-11 18:00:25

Bieżący | 39/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-08 18:16:07

Bieżący | 38/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-07 18:04:48

Bieżący | 37/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-07-06 18:09:27

Bieżący | 36/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-30 19:58:51

Bieżący | 35/2011
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 30 czerwca 2011 r. oraz informacja o przerwie w obradach

2011-06-21 18:00:50

Bieżący | 34/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-20 18:23:40

Bieżący | 33/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-17 18:13:50

Bieżący | 32/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-10 17:57:46

Bieżący | 31/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-09 18:12:27

Bieżący | 30/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-08 18:11:29

Bieżący | 29/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-07 18:05:28

Bieżący | 28/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-06 18:05:57

Bieżący | 27/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-03 18:34:11

Bieżący | 26/2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

2011-06-03 18:30:32

Bieżący | 25/2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2011 r.

2011-06-03 18:25:11

Bieżący | 24/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-02 18:05:50

Bieżący | 23/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-06-01 18:11:30

Bieżący | 22/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-31 17:51:25

Bieżący | 21/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-30 18:13:00

Bieżący | 20/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-27 17:50:06

Bieżący | 19/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-26 18:13:49

Bieżący | 18/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-25 17:56:46

Bieżący | 17/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-24 18:04:30

Bieżący | 16/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-23 18:21:11

Bieżący | 15/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-20 19:11:43

Bieżący | 14/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-19 18:10:52

Bieżący | 13/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-18 19:14:33

Bieżący | 12/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-17 18:44:48

Bieżący | 11/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-05-17 00:19:41

Kwartalny | /2011
QSr

2011-05-09 11:17:28

Bieżący | 10/2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

2011-04-30 22:59:14

Roczny |
RS

2011-04-30 22:50:35

Roczny |
R

2011-04-28 23:36:48

Bieżący | 9/2011
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej DM IDMSA za rok 2010 oraz jednostkowego raportu rocznego Domu Maklerskiego IDMSA za rok 2010

2011-04-14 20:22:53

Bieżący | 8/2011
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2011-03-01 23:57:19

Kwartalny | /2010
QSr

2011-02-14 18:40:09

Bieżący | 7/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-02-11 19:03:49

Bieżący | 6/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-02-10 18:23:29

Bieżący | 5/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-02-09 18:39:50

Bieżący | 4/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-02-08 18:59:48

Bieżący | 3/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-02-07 20:49:33

Bieżący | 2/2011
Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

2011-01-31 18:30:00

Bieżący | 1/2011
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011.