Kontakt

 Przed każdorazowym korzystaniem z Serwisu www.idmsa.pl należy zapoznać się Polityką Prywatności.

Biuro Zarządu – Kraków
Liliana Kusak – sekretarka

ul. Mikołajska 26/5
31-027 Kraków
tel. 12-422-02-59

e-mail: biuro.k@idmsa.pl

Biuro Zarządu – Warszawa
Paulina Traczyńska – asystentka Prezesa Zarządu

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
tel. 660-562-524

e-mail: biuro.w@idmsa.pl

Informujemy, iż dane osobowe osób kontaktujących się z IDM S.A. w upadłości układowej, będą przetwarzane przez IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 26/5 31-027 Kraków „ IDM S.A.”), jako administratora danych w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących usług i produktów oferowanych przez IDM S.A. oraz w celu udzielania odpowiedzi.
Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji, chyba że w tym czasie wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania Państwu ww. informacji przez IDM S.A.
W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby IDMSA lub przesłać wniosek na adres IDM S.A., listownie lub drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.idmsa.pl w zakładce RODO.
Ujęte tam informacje dot. przysługujących uprawnień mają zastosowanie do danych osobowych pozyskiwanych w ww. sposób.