Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Zwołanie NWZ na dzień 3 października 2016 r.

Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie zwołuje na dzień
3 października 2016 r., na godzinę 9.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się
w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wykonywania prawa głosu

Informacja o ogólnej liczbie głosów

 

O autorze
Paweł Stanek
Zadaj pytanie

Więcej z kategorii Informacje
 
Zamknij