Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 22 / 2019 z dn. 2019-11-26

Porozumienie kończące spór w sprawie z powództwa Blue Point Investment sp. z o.o. sp.k przeciwko IMDSA

Raport Bieżący nr 21 / 2019 z dn. 2019-11-18

Wyksięgowanie odsetek od obligacji w związku z zawarciem układu (umorzenie odsetek) – informacja mogąca mieć wpływ na dane finansowe zamieszczane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r.

Raport Bieżący nr 20 / 2019 z dn. 2019-10-17

Zatwierdzenie układu z wierzycielami

Raport Bieżący nr 19 / 2019 z dn. 2019-10-15

Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA

Raport Bieżący nr 18 / 2019 z dn. 2019-10-07

Sprzedaż nieruchomości przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 17 / 2019 z dn. 2019-09-24

Zawarcie układu z wierzycielami

Raport Bieżący nr 16 / 2019 z dn. 2019-09-24

Zmiana propozycji układowych

Raport Bieżący nr 15 / 2019 z dn. 2019-09-24

Zmiana propozycji układowych

Raport Bieżący nr 14 / 2019 z dn. 2019-09-10

Wyrok z powództwa przeciwko IDMSA

Raport Bieżący nr 13 / 2019 z dn. 2019-08-06

Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

Raport Bieżący nr 12 / 2019 z dn. 2019-07-29

Zmiana propozycji układowych w ramach postępowania upadłościowego IDMSA z możliwością zawarcia układu wraz z ich uzasadnieniem i prognozą spłat wierzytelności układowych

Raport Bieżący nr 11 / 2019 z dn. 2019-07-22

Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału

Raport Bieżący nr 10 / 2019 z dn. 2019-06-27

Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 27.06.2019 r.

Raport Bieżący nr 9 / 2019 z dn. 2019-06-27

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27.06.2019 r.

Raport Bieżący nr 8 / 2019 z dn. 2019-06-27

Zatwierdzenie listy wierzytelności i dokonanie podziału na grupy w celu głosowania nad układem

Raport Bieżący nr 7 / 2019 z dn. 2019-05-24

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Raport Bieżący nr 6 / 2019 z dn. 2019-05-24

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 5 / 2019 z dn. 2019-05-13

Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.

Raport Bieżący nr 4 / 2019 z dn. 2019-04-24

Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA

Raport Bieżący nr 3 / 2019 z dn. 2019-04-08

Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA

Raport Bieżący nr 2 / 2019 z dn. 2019-02-11

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

Raport Bieżący nr 1 / 2019 z dn. 2019-01-28

Raport 1/2019 terminy publikacji raportów okresowych

 
Zamknij