Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 19 / 2018 z dn. 2018-10-22

Raport bieżący 19/2018

Raport Bieżący nr 18 / 2018 z dn. 2018-10-18

Raport bieżący 18/2018

Raport Bieżący nr 17 / 2018 z dn. 2018-08-31

Raport bieżący nr 17 / 2018

Raport Bieżący nr 16 / 2018 z dn. 2018-08-31

Raport bieżący nr 16 / 2018

Raport Bieżący nr 15 / 2018 z dn. 2018-08-31

Raport bieżący nr 15 / 2018

Raport Bieżący nr 14 / 2018 z dn. 2018-07-25

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.sierpnia 2018r.

Raport Bieżący nr 13 / 2018 z dn. 2018-07-25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 12 / 2018 z dn. 2018-06-27

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 11 / 2018 z dn. 2018-06-27

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 10 / 2018 z dn. 2018-07-02

Korekta raportu - uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad

Raport Bieżący nr 10 / 2018 z dn. 2018-06-27

Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA oraz informacja o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Raport Bieżący nr 9 / 2018 z dn. 2018-06-27

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport Bieżący nr 8 / 2018 z dn. 2018-05-30

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018 r.

Raport Bieżący nr 7 / 2018 z dn. 2018-05-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 6 / 2018 z dn. 2018-05-17

Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2017 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2017.

Raport Bieżący nr 5 / 2018 z dn. 2018-04-26

Niespełnienie warunku rozwiązującego oraz dojście do skutku umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 4 / 2018 z dn. 2018-03-19

Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży akcji jednostki zależnej od IDMSA – aktywa o istotnej wartości.

Raport Bieżący nr 3 / 2018 z dn. 2018-03-09

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej.

Raport Bieżący nr 2 / 2018 z dn. 2018-02-16

Zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od IDMSA oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach posiadanych przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 1 / 2018 z dn. 2018-01-22

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 
Zamknij