Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 30 / 2017 z dn. 2017-12-19

Emisja obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 29 / 2017 z dn. 2017-12-15

Spłata kredytu bankowego przez jednostkę zależną oraz zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy

Raport Bieżący nr 28 / 2017 z dn. 2017-12-15

Sprzedaż aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 27 / 2017 z dn. 2017-12-08

Zawracie umowy istotnej przez jednostkę zależną – porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 26 / 2017 z dn. 2017-12-08

Przedterminowy całkowity wykup obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 25 / 2017 z dn. 2017-12-08

Emisja obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 24 / 2017 z dn. 2017-12-08

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 23 / 2017 z dn. 2017-10-23

Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez jednostkę zależną od IDM S.A. w upadłości układowej

Raport Bieżący nr 22 / 2017 z dn. 2017-10-19

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 22 / 2017 z dn. 2017-10-19

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej – korekta raportu bieżącego

Raport Bieżący nr 21 / 2017 z dn. 2017-10-05

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 r.

Raport Bieżący nr 20 / 2017 z dn. 2017-08-23

Informacja o nieskładaniu środka zaskarżenia

Raport Bieżący nr 19 / 2017 z dn. 2017-08-18

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 r.

Raport Bieżący nr 18 / 2017 z dn. 2017-08-01

Wyrażenie zgody na sprzedaż jednostki zależnej i podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań związanych ze sprzedażą

Raport Bieżący nr 17 / 2017 z dn. 2017-07-04

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 16 / 2017 z dn. 2017-07-03

Powództwo związane z wierzytelnością IDMSA

Raport Bieżący nr 15 / 2017 z dn. 2017-06-21

Wyrok w sprawie związanej z wierzytelnością IDMSA

Raport Bieżący nr 14 / 2017 z dn. 2017-06-06

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport Bieżący nr 13 / 2017 z dn. 2017-06-06

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport Bieżący nr 12 / 2017 z dn. 2017-06-06

Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA

Raport Bieżący nr 11 / 2017 z dn. 2017-06-01

Zobowiązanie jednostki zależnej do uzupełnienia ceny nabycia nieruchomości

Raport Bieżący nr 10 / 2017 z dn. 2017-05-31

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 9 / 2017 z dn. 2017-05-31

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 8 / 2017 z dn. 2017-05-12

Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2016.

Raport Bieżący nr 7 / 2017 z dn. 2017-04-28

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 6 / 2017 z dn. 2017-04-28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 5 / 2017 z dn. 2017-04-06

Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej

Raport Bieżący nr 4 / 2017 z dn. 2017-03-28

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 3 / 2017 z dn. 2017-03-02

Emisja obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 2 / 2017 z dn. 2017-02-14

Emisja obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 1 / 2017 z dn. 2017-02-06

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu

Raport Bieżący nr 1 / 2017 z dn. 2017-01-30

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 
Zamknij