Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 31 / 2016 z dn. 2016-12-14

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 30 / 2016 z dn. 2016-10-31

Nabycie aktywów o istotnej wartości przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 29 / 2016 z dn. 2016-10-03

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 28 / 2016 z dn. 2016-10-03

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

Raport Bieżący nr 27 / 2016 z dn. 2016-10-03

Uchwały podjęte przez NWZ IDMSA

Raport Bieżący nr 26 / 2016 z dn. 2016-09-06

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 25 / 2016 z dn. 2016-09-06

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 24 / 2016 z dn. 2016-07-21

Rozliczenie umowy

Raport Bieżący nr 23 / 2016 z dn. 2016-07-04

Ustalenie i wprowadzenie indywidualnej wewnętrznej procedury raportowania informacji poufnych w IDMSA

Raport Bieżący nr 22 / 2016 z dn. 2016-07-01

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 21 / 2016 z dn. 2016-07-01

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 20 / 2016 z dn. 2016-07-01

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 19 / 2016 z dn. 2016-06-02

Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA

Raport Bieżący nr 18 / 2016 z dn. 2016-06-02

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport Bieżący nr 17 / 2016 z dn. 2016-06-01

Informacja o niespełnieniu warunku dotyczącego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od IDMSA

Raport Bieżący nr 16 / 2016 z dn. 2016-05-30

Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA

Raport Bieżący nr 15 / 2016 z dn. 2016-05-25

Informacja o ziszczeniu się warunków zawieszających umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 14 / 2016 z dn. 2016-05-24

Zawarcie umowy znaczącej przez IDMSA

Raport Bieżący nr 13 / 2016 z dn. 2016-05-10

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od IDMSA

Raport Bieżący nr 12 / 2016 z dn. 2016-05-06

Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 12 / 2016 z dn. 2016-05-06

Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta raportu

Raport Bieżący nr 11 / 2016 z dn. 2016-05-06

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 10 / 2016 z dn. 2016-03-11

Wyrok oddalający apelację w sprawie powództwa o zapłatę przeciwko IDMSA

Raport Bieżący nr 9 / 2016 z dn. 2016-03-02

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

Raport Bieżący nr 8 / 2016 z dn. 2016-02-25

Informacja o nabyciu aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 7 / 2016 z dn. 2016-02-25

Informacja o ziszczeniu się warunków zawieszających umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 6 / 2016 z dn. 2016-02-25

Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

Raport Bieżący nr 4 / 2016 z dn. 2016-02-15

Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca

Raport Bieżący nr 4 / 2016 z dn. 2016-02-08

Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 3 / 2016 z dn. 2016-01-28

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Raport Bieżący nr 2 / 2016 z dn. 2016-01-15

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 1 / 2016 z dn. 2016-01-07

Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną – ugoda pozasądowa wraz z warunkową umową przeniesienia udziałów tytułem spełnienia zobowiązania.

 
Zamknij