Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 40 / 2015 z dn. 2015-12-22

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 22.12.2015 r.

Raport Bieżący nr 39 / 2015 z dn. 2015-12-22

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głósów

Raport Bieżący nr 38 / 2015 z dn. 2015-11-25

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 37 / 2015 z dn. 2015-11-25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 36 / 2015 z dn. 2015-11-20

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 35 / 2015 z dn. 2015-11-20

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

Raport Bieżący nr 34 / 2015 z dn. 2015-11-20

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Raport Bieżący nr 33 / 2015 z dn. 2015-11-13

Wyrok w sprawie wierzytelności

Raport Bieżący nr 32 / 2015 z dn. 2015-11-04

Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca

Raport Bieżący nr 31 / 2015 z dn. 2015-10-26

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 30 / 2015 z dn. 2015-10-23

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 29 / 2015 z dn. 2015-10-23

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 28 / 2015 z dn. 2015-10-14

Zawarcie umowy znaczącej – porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 27 / 2015 z dn. 2015-10-14

Zawarcie umowy znaczącej – objęcie akcji

Raport Bieżący nr 26 / 2015 z dn. 2015-10-14

Zawarcie umowy znaczącej – porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji

Raport Bieżący nr 25 / 2015 z dn. 2015-09-30

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 24 / 2015 z dn. 2015-07-29

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 23 / 2015 z dn. 2015-07-01

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Raport Bieżący nr 22 / 2015 z dn. 2015-07-01

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.

Raport Bieżący nr 21 / 2015 z dn. 2015-06-16

Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA

Raport Bieżący nr 20 / 2015 z dn. 2015-06-16

Wyrok w sprawie powództwa o zapłatę

Raport Bieżący nr 19 / 2015 z dn. 2015-07-02

Korekta skróconego śródrocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej IDMSA za IQ 2015 r.

Raport Bieżący nr 19 / 2015 z dn. 2015-06-15

Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2014.

Raport Bieżący nr 18 / 2015 z dn. 2015-06-15

Korekta raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014.

Raport Bieżący nr 17 / 2015 z dn. 2015-06-18

Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w up. układowej

Raport Bieżący nr 17 / 2015 z dn. 2015-06-03

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w up. układowej

Raport Bieżący nr 16 / 2015 z dn. 2015-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport Bieżący nr 15 / 2015 z dn. 2015-03-21

Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko jednostce zależnej IDMSA

Raport Bieżący nr 14 / 2015 z dn. 2015-03-17

Rozliczenie z tytułu udziału w systemie rekompensat KDPW

Raport Bieżący nr 13 / 2015 z dn. 2015-03-16

Wyznaczenie dnia referencyjnego oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przeprowadzenie procesu scalenia akcji.

Raport Bieżący nr 12 / 2015 z dn. 2015-02-24

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lutego 2015 r.

Raport Bieżący nr 11 / 2015 z dn. 2015-02-24

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDM S.A. w up. układowej.

Raport Bieżący nr 10 / 2015 z dn. 2015-02-12

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA

Raport Bieżący nr 9 / 2015 z dn. 2015-02-12

Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA

Raport Bieżący nr 9 / 2015 z dn. 2015-02-04

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 8 / 2015 z dn. 2015-01-30

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

Raport Bieżący nr 7 / 2015 z dn. 2015-01-28

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA

Raport Bieżący nr 6 / 2015 z dn. 2015-01-28

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA

Raport Bieżący nr 5 / 2015 z dn. 2015-01-22

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA

Raport Bieżący nr 4 / 2015 z dn. 2015-01-14

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca

Raport Bieżący nr 3 / 2015 z dn. 2015-01-14

Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 2 / 2015 z dn. 2015-01-09

Przekazanie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 1 / 2015 z dn. 2015-01-08

Powołanie członka Zarządu

 
Zamknij