Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 87 / 2012 z dn. 2012-12-19

Informacja o otrzymaniu powództwa o stwierdzenie nieważności alternatywnie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM S.A. z dnia 18 września 2012 r.

Raport Bieżący nr 86 / 2012 z dn. 2012-12-07

Informacja o powzięciu przez Dom Maklerski IDM S.A. informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 85 / 2012 z dn. 2012-11-27

Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności: • uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, • uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki.

Raport Bieżący nr 84 / 2012 z dn. 2012-11-23

Informacja o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej oferty akcji serii J

Raport Bieżący nr 83 / 2012 z dn. 2012-11-21

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 82 / 2012 z dn. 2012-11-15

Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 81 / 2012 z dn. 2012-11-09

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 80 / 2012 z dn. 2012-11-07

Zobowiązania Domu Maklerskiego DM IDMSA z tytułu kredytów i obligacji

Raport Bieżący nr 79 / 2012 z dn. 2012-11-06

Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 78 / 2012 z dn. 2012-11-06

Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 77 / 2012 z dn. 2012-11-06

Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 76 / 2012 z dn. 2012-11-05

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 75 / 2012 z dn. 2012-11-05

Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 74 / 2012 z dn. 2012-11-02

Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K

Raport Bieżący nr 73 / 2012 z dn. 2012-10-31

Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 72 / 2012 z dn. 2012-10-31

Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 71 / 2012 z dn. 2012-10-31

Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 2 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 70 / 2012 z dn. 2012-10-31

Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 2 na akcje serii K

Raport Bieżący nr 69 / 2012 z dn. 2012-10-31

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 68 / 2012 z dn. 2012-10-31

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 67 / 2012 z dn. 2012-10-31

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 66 / 2012 z dn. 2012-10-31

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 65 / 2012 z dn. 2012-10-31

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 64 / 2012 z dn. 2012-10-30

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 63 / 2012 z dn. 2012-10-26

Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K

Raport Bieżący nr 62 / 2012 z dn. 2012-10-24

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 61 / 2012 z dn. 2012-10-19

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 60 / 2012 z dn. 2012-10-19

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 59 / 2012 z dn. 2012-10-18

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 58 / 2012 z dn. 2012-10-12

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki oraz przekazanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 57 / 2012 z dn. 2012-10-05

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 56 / 2012 z dn. 2012-10-04

Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 55 / 2012 z dn. 2012-10-01

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 54 / 2012 z dn. 2012-09-28

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 53 / 2012 z dn. 2012-09-28

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 52 / 2012 z dn. 2012-09-27

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 51 / 2012 z dn. 2012-09-26

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 50 / 2012 z dn. 2012-09-25

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 49 / 2012 z dn. 2012-09-24

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 48 / 2012 z dn. 2012-09-21

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 47 / 2012 z dn. 2012-09-20

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 46 / 2012 z dn. 2012-09-20

Korekta numeracji raportu bieżącego numer 44/2012 z dnia 19 września 2012 roku

Raport Bieżący nr 45 / 2012 z dn. 2012-09-19

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 44 / 2012 z dn. 2012-09-18

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 43 / 2012 z dn. 2012-09-18

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad

Raport Bieżący nr 42 / 2012 z dn. 2012-09-13

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 września 2012 r., informacja o przerwie w obradach oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.

Raport Bieżący nr 41 / 2012 z dn. 2012-09-03

Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego (PSr) - I półrocze 2012 r. - omyłka pisarska

Raport Bieżący nr 40 / 2012 z dn. 2012-08-31

Propozycja Zarządu Spółki DM IDMSA w sprawie uchwalenia następujących parametrów obligacji do projektów uchwał nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwołane na dzień 13 września 2012 r.

Raport Bieżący nr 39 / 2012 z dn. 2012-08-21

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 38 / 2012 z dn. 2012-08-17

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 37 / 2012 z dn. 2012-08-17

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 13 września 2012 r.

Raport Bieżący nr 36 / 2012 z dn. 2012-08-14

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Domu Maklerskim IDMSA

Raport Bieżący nr 35 / 2012 z dn. 2012-08-14

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 34 / 2012 z dn. 2012-08-08

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 33 / 2012 z dn. 2012-08-08

Przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 32 / 2012 z dn. 2012-08-06

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 31 / 2012 z dn. 2012-08-06

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 30 / 2012 z dn. 2012-08-03

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 29 / 2012 z dn. 2012-08-01

Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 28 / 2012 z dn. 2012-07-31

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 27 / 2012 z dn. 2012-07-27

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 26 / 2012 z dn. 2012-07-27

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 25 / 2012 z dn. 2012-07-25

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 24 / 2012 z dn. 2012-07-23

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 23 / 2012 z dn. 2012-07-21

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 22 / 2012 z dn. 2012-07-18

Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 21 / 2012 z dn. 2012-07-16

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 20 / 2012 z dn. 2012-07-10

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 19 / 2012 z dn. 2012-07-10

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 18 / 2012 z dn. 2012-07-10

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 17 / 2012 z dn. 2012-06-29

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 16 / 2012 z dn. 2012-06-29

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 15 / 2012 z dn. 2012-06-29

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 14 / 2012 z dn. 2012-06-29

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2012 r oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów planowanego porządku obrad

Raport Bieżący nr 13 / 2012 z dn. 2012-06-11

Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ

Raport Bieżący nr 12 / 2012 z dn. 2012-06-06

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 11 / 2012 z dn. 2012-06-06

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

Raport Bieżący nr 10 / 2012 z dn. 2012-06-06

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 9 / 2012 z dn. 2012-06-06

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 8 / 2012 z dn. 2012-05-30

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 7 / 2012 z dn. 2012-05-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2012 r.

Raport Bieżący nr 6 / 2012 z dn. 2012-01-31

Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012

Raport Bieżący nr 5 / 2012 z dn. 2012-01-31

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 4 / 2012 z dn. 2012-01-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 3 / 2012 z dn. 2012-01-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 2 / 2012 z dn. 2012-01-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 1 / 2012 z dn. 2012-01-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

 
Zamknij