Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 104 / 2011 z dn. 2011-12-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 103 / 2011 z dn. 2011-12-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 102 / 2011 z dn. 2011-12-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 101 / 2011 z dn. 2011-12-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 100 / 2011 z dn. 2011-12-20

Przedłużenia obowiązywania znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 99 / 2011 z dn. 2011-12-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 98 / 2011 z dn. 2011-12-19

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 97 / 2011 z dn. 2011-12-19

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 96 / 2011 z dn. 2011-12-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 95 / 2011 z dn. 2011-12-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 94 / 2011 z dn. 2011-12-15

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 93 / 2011 z dn. 2011-12-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 92 / 2011 z dn. 2011-12-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 91 / 2011 z dn. 2011-12-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 90 / 2011 z dn. 2011-12-12

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 89 / 2011 z dn. 2011-12-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 88 / 2011 z dn. 2011-12-09

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 87 / 2011 z dn. 2011-12-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 86 / 2011 z dn. 2011-12-08

Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o nabyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 85 / 2011 z dn. 2011-12-07

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 84 / 2011 z dn. 2011-12-07

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 2011 r.

Raport Bieżący nr 83 / 2011 z dn. 2011-12-07

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 82 / 2011 z dn. 2011-12-05

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 81 / 2011 z dn. 2011-12-01

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 80 / 2011 z dn. 2011-11-30

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 79 / 2011 z dn. 2011-11-30

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 78 / 2011 z dn. 2011-11-29

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 77 / 2011 z dn. 2011-11-27

Powzięcie przez Zarząd DM IDMSA informacji o planach zmian w strukturze akcjonariatu

Raport Bieżący nr 76 / 2011 z dn. 2011-11-27

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 75 / 2011 z dn. 2011-11-25

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 74 / 2011 z dn. 2011-11-22

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 73 / 2011 z dn. 2011-11-15

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 72 / 2011 z dn. 2011-11-10

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 71 / 2011 z dn. 2011-11-10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 7 grudnia 2011 r.

Raport Bieżący nr 70 / 2011 z dn. 2011-10-28

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 69 / 2011 z dn. 2011-09-29

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 68 / 2011 z dn. 2011-09-28

Informacja o niespełnieniu jednego z warunków umowy znaczącej, o której DM IDM S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 59/2011

Raport Bieżący nr 67 / 2011 z dn. 2011-09-28

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 66 / 2011 z dn. 2011-09-26

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 65 / 2011 z dn. 2011-09-22

Informacja o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej, o której emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 60/2011

Raport Bieżący nr 64 / 2011 z dn. 2011-09-20

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 63 / 2011 z dn. 2011-08-30

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 62 / 2011 z dn. 2011-08-23

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 61 / 2011 z dn. 2011-08-17

Informacja o podjęciu przez Zarząd DM IDM S.A. strategicznej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 60 / 2011 z dn. 2011-08-04

Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy inwestycyjnej i rozpoczęciu procesu ekspansji na rynku private equity

Raport Bieżący nr 59 / 2011 z dn. 2011-08-04

Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 58 / 2011 z dn. 2011-07-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 57 / 2011 z dn. 2011-07-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 56 / 2011 z dn. 2011-07-28

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 55 / 2011 z dn. 2011-07-28

Powołanie członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 54 / 2011 z dn. 2011-07-28

Treść uchwał podjętych na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 53 / 2011 z dn. 2011-07-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 52 / 2011 z dn. 2011-07-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 51 / 2011 z dn. 2011-07-26

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 50 / 2011 z dn. 2011-07-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 49 / 2011 z dn. 2011-07-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 48 / 2011 z dn. 2011-07-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 47 / 2011 z dn. 2011-07-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 46 / 2011 z dn. 2011-07-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 45 / 2011 z dn. 2011-07-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 44 / 2011 z dn. 2011-07-18

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 43 / 2011 z dn. 2011-07-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 42 / 2011 z dn. 2011-07-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 41 / 2011 z dn. 2011-07-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 40 / 2011 z dn. 2011-07-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 39 / 2011 z dn. 2011-07-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 38 / 2011 z dn. 2011-07-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 37 / 2011 z dn. 2011-07-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 36 / 2011 z dn. 2011-07-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 35 / 2011 z dn. 2011-06-30

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 30 czerwca 2011 r. oraz informacja o przerwie w obradach

Raport Bieżący nr 34 / 2011 z dn. 2011-06-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 33 / 2011 z dn. 2011-06-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 32 / 2011 z dn. 2011-06-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 31 / 2011 z dn. 2011-06-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 30 / 2011 z dn. 2011-06-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 29 / 2011 z dn. 2011-06-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 28 / 2011 z dn. 2011-06-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 27 / 2011 z dn. 2011-06-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 26 / 2011 z dn. 2011-06-03

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 25 / 2011 z dn. 2011-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2011 r.

Raport Bieżący nr 24 / 2011 z dn. 2011-06-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 23 / 2011 z dn. 2011-06-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 22 / 2011 z dn. 2011-06-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 21 / 2011 z dn. 2011-05-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 20 / 2011 z dn. 2011-05-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 19 / 2011 z dn. 2011-05-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 18 / 2011 z dn. 2011-05-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 17 / 2011 z dn. 2011-05-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 16 / 2011 z dn. 2011-05-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 15 / 2011 z dn. 2011-05-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 14 / 2011 z dn. 2011-05-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 13 / 2011 z dn. 2011-05-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 12 / 2011 z dn. 2011-05-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 11 / 2011 z dn. 2011-05-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 10 / 2011 z dn. 2011-05-09

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

Raport Bieżący nr 9 / 2011 z dn. 2011-04-28

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej DM IDMSA za rok 2010 oraz jednostkowego raportu rocznego Domu Maklerskiego IDMSA za rok 2010

Raport Bieżący nr 8 / 2011 z dn. 2011-04-14

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 7 / 2011 z dn. 2011-02-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 6 / 2011 z dn. 2011-02-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 5 / 2011 z dn. 2011-02-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 4 / 2011 z dn. 2011-02-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 3 / 2011 z dn. 2011-02-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 2 / 2011 z dn. 2011-02-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 1 / 2011 z dn. 2011-01-31

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011.

 
Zamknij