Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 104 / 2010 z dn. 2010-12-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 103 / 2010 z dn. 2010-12-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 102 / 2010 z dn. 2010-12-21

Zawarcie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 101 / 2010 z dn. 2010-12-17

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych i zakończeniu procesu ich dystrybucji kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 100 / 2010 z dn. 2010-12-10

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 99 / 2010 z dn. 2010-12-07

Korekta skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM S.A. za III kwartał 2010r.

Raport Bieżący nr 98 / 2010 z dn. 2010-12-02

Informacja o zmianie w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 97 / 2010 z dn. 2010-12-01

Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 96 / 2010 z dn. 2010-11-30

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 95 / 2010 z dn. 2010-11-30

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 94 / 2010 z dn. 2010-10-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzen

Raport Bieżący nr 93 / 2010 z dn. 2010-10-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 92 / 2010 z dn. 2010-10-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 91 / 2010 z dn. 2010-10-27

Informacja o spełnieniu jednego z warunków zawieszających przedwstępnej umowy sprzedaży akcji WestLB Bank Polska S.A. pomiędzy DM IDM S.A. i PL Holdings Sarl jako Nabywającymi a WestLB AG jako Zbywającym

Raport Bieżący nr 90 / 2010 z dn. 2010-10-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 89 / 2010 z dn. 2010-10-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 88 / 2010 z dn. 2010-10-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 87 / 2010 z dn. 2010-10-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 86 / 2010 z dn. 2010-10-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 85 / 2010 z dn. 2010-10-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 84 / 2010 z dn. 2010-10-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 83 / 2010 z dn. 2010-10-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 82 / 2010 z dn. 2010-10-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 81 / 2010 z dn. 2010-10-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 80 / 2010 z dn. 2010-10-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 79 / 2010 z dn. 2010-10-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 78 / 2010 z dn. 2010-10-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 77 / 2010 z dn. 2010-10-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 76 / 2010 z dn. 2010-10-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 75 / 2010 z dn. 2010-10-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 74 / 2010 z dn. 2010-10-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 73 / 2010 z dn. 2010-10-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 72 / 2010 z dn. 2010-09-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 71 / 2010 z dn. 2010-09-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 70 / 2010 z dn. 2010-09-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 69 / 2010 z dn. 2010-09-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 68 / 2010 z dn. 2010-09-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 67 / 2010 z dn. 2010-09-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 66 / 2010 z dn. 2010-09-23

Informacja o zbyciu akcji IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 65 / 2010 z dn. 2010-09-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 64 / 2010 z dn. 2010-09-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 63 / 2010 z dn. 2010-09-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 62 / 2010 z dn. 2010-09-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 61 / 2010 z dn. 2010-09-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 60 / 2010 z dn. 2010-09-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 59 / 2010 z dn. 2010-09-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 58 / 2010 z dn. 2010-09-13

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 57 / 2010 z dn. 2010-09-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 56 / 2010 z dn. 2010-09-10

Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych

Raport Bieżący nr 55 / 2010 z dn. 2010-09-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 54 / 2010 z dn. 2010-09-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 53 / 2010 z dn. 2010-09-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 52 / 2010 z dn. 2010-09-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 51 / 2010 z dn. 2010-08-24

Informacja o zamiarze przekroczenia przez prezesa zarządu 10% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Dom Maklerski IDM SA

Raport Bieżący nr 50 / 2010 z dn. 2010-08-03

Informacja dotycząca stanu posiadanych akcji własnych DM IDMSA

Raport Bieżący nr 49 / 2010 z dn. 2010-07-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 48 / 2010 z dn. 2010-07-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 47 / 2010 z dn. 2010-07-28

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 46 / 2010 z dn. 2010-07-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 45 / 2010 z dn. 2010-07-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 44 / 2010 z dn. 2010-07-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 43 / 2010 z dn. 2010-07-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 42 / 2010 z dn. 2010-07-22

Powołanie członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 41 / 2010 z dn. 2010-07-22

Treść uchwał podjętych na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 40 / 2010 z dn. 2010-07-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 39 / 2010 z dn. 2010-07-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 38 / 2010 z dn. 2010-07-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 37 / 2010 z dn. 2010-07-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 36 / 2010 z dn. 2010-07-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 35 / 2010 z dn. 2010-07-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 34 / 2010 z dn. 2010-07-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 33 / 2010 z dn. 2010-07-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 32 / 2010 z dn. 2010-07-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 31 / 2010 z dn. 2010-07-13

Powołanie prokurenta Domu Maklerskiego IDM S.A. - korekta

Raport Bieżący nr 31 / 2010 z dn. 2010-07-12

Powołanie prokurenta Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 30 / 2010 z dn. 2010-07-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 29 / 2010 z dn. 2010-07-09

Nabycie obligacji serii ABG emitenta przez jednostkę od niego zależną. Objęcie obligacji serii ACZ emitenta przez jednostkę od niego zależną. Zbycie obligacji serii ACZ emitenta przez jednostkę od niego zależną

Raport Bieżący nr 28 / 2010 z dn. 2010-07-08

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta spółki Dom Maklerski IDM S.A.

Raport Bieżący nr 27 / 2010 z dn. 2010-07-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 26 / 2010 z dn. 2010-07-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 25 / 2010 z dn. 2010-07-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 24 / 2010 z dn. 2010-07-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 23 / 2010 z dn. 2010-07-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 22 / 2010 z dn. 2010-07-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 21 / 2010 z dn. 2010-06-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 20 / 2010 z dn. 2010-06-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 19 / 2010 z dn. 2010-06-28

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 18 / 2010 z dn. 2010-06-28

Podjęcie przez Zarząd DM IDMSA uchwały w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie - korekta

Raport Bieżący nr 18 / 2010 z dn. 2010-06-28

Podjęcie przez Zarząd DM IDMSA uchwały w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 17 / 2010 z dn. 2010-06-25

Informacja o spełnieniu jednego z warunków zawieszających znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 16 / 2010 z dn. 2010-06-24

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 24 czerwca 2010 r. oraz informacja o przerwie w obradach

Raport Bieżący nr 15 / 2010 z dn. 2010-06-08

Zmiana projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 14 / 2010 z dn. 2010-05-28

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 13 / 2010 z dn. 2010-05-28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 24 czerwca 2010 roku

Raport Bieżący nr 12 / 2010 z dn. 2010-05-26

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 11 / 2010 z dn. 2010-05-07

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009

Raport Bieżący nr 10 / 2010 z dn. 2010-04-27

Przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 9 / 2010 z dn. 2010-04-13

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej DM IDMSA za rok 2009

Raport Bieżący nr 8 / 2010 z dn. 2010-03-24

Informacja o spełnieniu jednego z warunków zawieszających znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 7 / 2010 z dn. 2010-03-12

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji WestLB Bank Polska S.A. pomiędzy DM IDMSA i PL Holdings Sarl jako Nabywającymi a WestLB AG jako Sprzedającym

Raport Bieżący nr 6 / 2010 z dn. 2010-03-04

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Maklerski IDM S.A.

Raport Bieżący nr 5 / 2010 z dn. 2010-01-28

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA zwołanym na dzień 25 stycznia 2010 r.

Raport Bieżący nr 4 / 2010 z dn. 2010-01-28

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010

Raport Bieżący nr 3 / 2010 z dn. 2010-01-25

Powołanie członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 2 / 2010 z dn. 2010-01-25

Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 1 / 2010 z dn. 2010-01-04

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ DM IDM S.A. zwołanego na dzień 25 stycznia 2010 r.

 
Zamknij