Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 305 / 2009 z dn. 2009-12-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 304 / 2009 z dn. 2009-12-31

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 303 / 2009 z dn. 2009-12-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 302 / 2009 z dn. 2009-12-29

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 301 / 2009 z dn. 2009-12-29

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 25 stycznia 2010 roku

Raport Bieżący nr 300 / 2009 z dn. 2009-12-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 299 / 2009 z dn. 2009-12-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 298 / 2009 z dn. 2009-12-23

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 297 / 2009 z dn. 2009-12-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 296 / 2009 z dn. 2009-12-23

Nabycie obligacji serii AAE emitenta przez jednostkę od niego zależną

Raport Bieżący nr 295 / 2009 z dn. 2009-12-23

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Maklerski IDM S.A.

Raport Bieżący nr 294 / 2009 z dn. 2009-12-22

Podjęcie przez Radę Nadzorczą DM IDMSA uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na uruchomienie przez Spółkę skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 294 / 2009 z dn. 2009-12-22

Sprostowanie omyłki pisarskiej - Podjęcie przez Radę Nadzorczą DM IDMSA uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na uruchomienie przez Spółkę skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 293 / 2009 z dn. 2009-12-17

Zakończenie skupu akcji własnych prowadzonego w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 292 / 2009 z dn. 2009-12-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 291 / 2009 z dn. 2009-12-17

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 290 / 2009 z dn. 2009-12-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 289 / 2009 z dn. 2009-12-03

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 288 / 2009 z dn. 2009-12-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 287 / 2009 z dn. 2009-11-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 286 / 2009 z dn. 2009-11-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 285 / 2009 z dn. 2009-11-26

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 284 / 2009 z dn. 2009-11-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 283 / 2009 z dn. 2009-11-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 282 / 2009 z dn. 2009-11-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 281 / 2009 z dn. 2009-11-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 280 / 2009 z dn. 2009-11-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 279 / 2009 z dn. 2009-11-19

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 278 / 2009 z dn. 2009-11-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 277 / 2009 z dn. 2009-11-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 276 / 2009 z dn. 2009-11-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 275 / 2009 z dn. 2009-11-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 274 / 2009 z dn. 2009-11-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 273 / 2009 z dn. 2009-11-12

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 272 / 2009 z dn. 2009-11-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 271 / 2009 z dn. 2009-11-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 270 / 2009 z dn. 2009-11-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 269 / 2009 z dn. 2009-11-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 268 / 2009 z dn. 2009-11-05

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 267 / 2009 z dn. 2009-11-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 266 / 2009 z dn. 2009-11-04

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej DM IDMSA za III kwartał 2009 r.

Raport Bieżący nr 265 / 2009 z dn. 2009-11-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 264 / 2009 z dn. 2009-11-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 263 / 2009 z dn. 2009-10-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 262 / 2009 z dn. 2009-10-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 261 / 2009 z dn. 2009-10-29

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 260 / 2009 z dn. 2009-10-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 259 / 2009 z dn. 2009-10-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 258 / 2009 z dn. 2009-10-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 257 / 2009 z dn. 2009-10-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 256 / 2009 z dn. 2009-10-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 255 / 2009 z dn. 2009-10-22

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 254 / 2009 z dn. 2009-10-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 253 / 2009 z dn. 2009-10-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 252 / 2009 z dn. 2009-10-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 251 / 2009 z dn. 2009-10-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 250 / 2009 z dn. 2009-10-15

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 249 / 2009 z dn. 2009-10-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 248 / 2009 z dn. 2009-10-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 247 / 2009 z dn. 2009-10-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 246 / 2009 z dn. 2009-10-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 245 / 2009 z dn. 2009-10-08

Objęcie obligacji serii ABN emitenta przez jednostkę od niego zależną. Zbycie obligacji serii ABN emitenta przez jednostkę od niego zależną. Nabycie obligacji serii ABF emitenta przez jednostkę od niego zależną.

Raport Bieżący nr 244 / 2009 z dn. 2009-10-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 243 / 2009 z dn. 2009-10-08

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 242 / 2009 z dn. 2009-10-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 241 / 2009 z dn. 2009-10-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 240 / 2009 z dn. 2009-10-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 239 / 2009 z dn. 2009-10-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 238 / 2009 z dn. 2009-10-02

Korekta raportu nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 238 / 2009 z dn. 2009-10-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 237 / 2009 z dn. 2009-10-01

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 236 / 2009 z dn. 2009-10-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 235 / 2009 z dn. 2009-09-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 234 / 2009 z dn. 2009-09-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 233 / 2009 z dn. 2009-09-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 232 / 2009 z dn. 2009-09-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 231 / 2009 z dn. 2009-09-24

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 230 / 2009 z dn. 2009-09-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 229 / 2009 z dn. 2009-09-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 228 / 2009 z dn. 2009-09-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 227 / 2009 z dn. 2009-09-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 226 / 2009 z dn. 2009-09-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 225 / 2009 z dn. 2009-09-17

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 224 / 2009 z dn. 2009-09-16

Objęcie przez DM IDMSA akcji Bowim S.A. w ramach emisji niepublicznej

Raport Bieżący nr 223 / 2009 z dn. 2009-09-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 222 / 2009 z dn. 2009-09-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 221 / 2009 z dn. 2009-09-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 220 / 2009 z dn. 2009-09-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 219 / 2009 z dn. 2009-09-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 218 / 2009 z dn. 2009-09-10

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 217 / 2009 z dn. 2009-09-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 216 / 2009 z dn. 2009-09-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 215 / 2009 z dn. 2009-09-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 214 / 2009 z dn. 2009-09-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 213 / 2009 z dn. 2009-09-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 212 / 2009 z dn. 2009-09-03

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 211 / 2009 z dn. 2009-09-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 210 / 2009 z dn. 2009-09-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 209 / 2009 z dn. 2009-08-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 208 / 2009 z dn. 2009-08-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 207 / 2009 z dn. 2009-08-27

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 206 / 2009 z dn. 2009-08-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 205 / 2009 z dn. 2009-08-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 204 / 2009 z dn. 2009-08-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 203 / 2009 z dn. 2009-08-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 202 / 2009 z dn. 2009-08-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 201 / 2009 z dn. 2009-08-20

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 200 / 2009 z dn. 2009-08-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 199 / 2009 z dn. 2009-08-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 198 / 2009 z dn. 2009-08-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 197 / 2009 z dn. 2009-08-15

Wzajemne zrzeczenie się przez DM IDMSA i spółkę Bowim S.A. potencjalnych roszczeń pomiędzy Stronami

Raport Bieżący nr 196 / 2009 z dn. 2009-08-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 195 / 2009 z dn. 2009-08-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 194 / 2009 z dn. 2009-08-13

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 193 / 2009 z dn. 2009-08-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 192 / 2009 z dn. 2009-08-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 191 / 2009 z dn. 2009-08-11

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej DM IDMSA za pierwsze półrocze 2009 r.

Raport Bieżący nr 190 / 2009 z dn. 2009-08-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 189 / 2009 z dn. 2009-08-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 188 / 2009 z dn. 2009-08-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 187 / 2009 z dn. 2009-08-06

|Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 186 / 2009 z dn. 2009-08-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 185 / 2009 z dn. 2009-08-06

Zawarcie przez DM IDMSA umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki Mex Polska S.A.

Raport Bieżący nr 184 / 2009 z dn. 2009-08-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 183 / 2009 z dn. 2009-08-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 182 / 2009 z dn. 2009-07-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 181 / 2009 z dn. 2009-07-31

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 180 / 2009 z dn. 2009-07-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 179 / 2009 z dn. 2009-07-30

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 178 / 2009 z dn. 2009-07-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 177 / 2009 z dn. 2009-07-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 176 / 2009 z dn. 2009-07-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 175 / 2009 z dn. 2009-07-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 174 / 2009 z dn. 2009-07-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 173 / 2009 z dn. 2009-07-23

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 172 / 2009 z dn. 2009-07-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 171 / 2009 z dn. 2009-07-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 170 / 2009 z dn. 2009-07-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 169 / 2009 z dn. 2009-07-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 168 / 2009 z dn. 2009-07-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 167 / 2009 z dn. 2009-07-16

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 166 / 2009 z dn. 2009-07-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 165 / 2009 z dn. 2009-07-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 164 / 2009 z dn. 2009-07-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 163 / 2009 z dn. 2009-07-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 162 / 2009 z dn. 2009-07-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 161 / 2009 z dn. 2009-07-09

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 160 / 2009 z dn. 2009-07-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 159 / 2009 z dn. 2009-07-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 158 / 2009 z dn. 2009-07-07

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 r.

Raport Bieżący nr 157 / 2009 z dn. 2009-07-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 156 / 2009 z dn. 2009-07-03

Zawarcie przez DM IDMSA przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce EURO-CYNK GDYNIA Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 155 / 2009 z dn. 2009-07-03

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 154 / 2009 z dn. 2009-07-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 153 / 2009 z dn. 2009-07-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 152 / 2009 z dn. 2009-07-02

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 151 / 2009 z dn. 2009-07-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 150 / 2009 z dn. 2009-07-01

Wybór członków rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA - korekta

Raport Bieżący nr 150 / 2009 z dn. 2009-06-30

Wybór członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 149 / 2009 z dn. 2009-06-30

Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 148 / 2009 z dn. 2009-06-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 147 / 2009 z dn. 2009-06-29

Objęcie obligacji serii ABB emitenta przez jednostkę od niego zależną. Zbycie obligacji serii ABB emitenta przez jednostkę od niego zależną. Nabycie obligacji serii AAC emitenta przez jednostkę od niego zależną.

Raport Bieżący nr 146 / 2009 z dn. 2009-06-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 145 / 2009 z dn. 2009-06-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 144 / 2009 z dn. 2009-06-25

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez DM IDM S.A., który w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a Ustawy o obrocie jest osobą blisko związaną

Raport Bieżący nr 143 / 2009 z dn. 2009-06-24

abycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 142 / 2009 z dn. 2009-06-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 141 / 2009 z dn. 2009-06-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 140 / 2009 z dn. 2009-06-22

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 139 / 2009 z dn. 2009-06-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 138 / 2009 z dn. 2009-06-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji

Raport Bieżący nr 137 / 2009 z dn. 2009-06-18

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 136 / 2009 z dn. 2009-06-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 135 / 2009 z dn. 2009-06-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 134 / 2009 z dn. 2009-06-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 133 / 2009 z dn. 2009-06-12

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 132 / 2009 z dn. 2009-06-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 131 / 2009 z dn. 2009-06-10

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 130 / 2009 z dn. 2009-06-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 129 / 2009 z dn. 2009-06-09

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 128 / 2009 z dn. 2009-06-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 127 / 2009 z dn. 2009-06-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 126 / 2009 z dn. 2009-06-08

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 125 / 2009 z dn. 2009-06-08

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego DM IDM S.A. w drodze emisji akcji serii I.

Raport Bieżący nr 124 / 2009 z dn. 2009-06-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 123 / 2009 z dn. 2009-06-05

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 122 / 2009 z dn. 2009-06-04

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 121 / 2009 z dn. 2009-06-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 120 / 2009 z dn. 2009-06-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 119 / 2009 z dn. 2009-06-02

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 118 / 2009 z dn. 2009-05-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 117 / 2009 z dn. 2009-05-28

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 116 / 2009 z dn. 2009-05-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 115 / 2009 z dn. 2009-05-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 114 / 2009 z dn. 2009-05-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 113 / 2009 z dn. 2009-05-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 112 / 2009 z dn. 2009-05-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 111 / 2009 z dn. 2009-05-21

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 110 / 2009 z dn. 2009-05-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 109 / 2009 z dn. 2009-05-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 108 / 2009 z dn. 2009-05-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 108 / 2009 z dn. 2009-05-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 107 / 2009 z dn. 2009-05-19

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008

Raport Bieżący nr 106 / 2009 z dn. 2009-05-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 105 / 2009 z dn. 2009-05-14

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 104 / 2009 z dn. 2009-05-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 103 / 2009 z dn. 2009-05-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 102 / 2009 z dn. 2009-05-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 101 / 2009 z dn. 2009-05-07

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 100 / 2009 z dn. 2009-05-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 99 / 2009 z dn. 2009-05-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 98 / 2009 z dn. 2009-04-30

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 97 / 2009 z dn. 2009-04-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 96 / 2009 z dn. 2009-04-29

Informacja dotycząca wykorzystania środków z emisji akcji serii "I" DM IDMSA

Raport Bieżący nr 95 / 2009 z dn. 2009-04-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 94 / 2009 z dn. 2009-04-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 93 / 2009 z dn. 2009-04-23

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba obowiązaną

Raport Bieżący nr 92 / 2009 z dn. 2009-04-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 91 / 2009 z dn. 2009-04-22

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego DM IDMSA za 2008 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej DM IDMSA za 2008 rok

Raport Bieżący nr 90 / 2009 z dn. 2009-04-22

Złożenie wniosku do KNF o zawieszenia postępowania w przedmiocie udzielenia licencji bankowej

Raport Bieżący nr 89 / 2009 z dn. 2009-04-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 88 / 2009 z dn. 2009-04-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 87 / 2009 z dn. 2009-04-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 86 / 2009 z dn. 2009-04-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 85 / 2009 z dn. 2009-04-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 84 / 2009 z dn. 2009-04-16

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 83 / 2009 z dn. 2009-04-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 82 / 2009 z dn. 2009-05-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 82 / 2009 z dn. 2009-04-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom – korekta

Raport Bieżący nr 81 / 2009 z dn. 2009-04-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 80 / 2009 z dn. 2009-04-09

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 79 / 2009 z dn. 2009-04-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 78 / 2009 z dn. 2009-04-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 77 / 2009 z dn. 2009-04-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 76 / 2009 z dn. 2009-04-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 75 / 2009 z dn. 2009-04-02

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 74 / 2009 z dn. 2009-04-01

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 73 / 2009 z dn. 2009-03-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 72 / 2009 z dn. 2009-03-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 71 / 2009 z dn. 2009-03-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 70 / 2009 z dn. 2009-03-26

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 69 / 2009 z dn. 2009-03-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 68 / 2009 z dn. 2009-03-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 67 / 2009 z dn. 2009-03-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 66 / 2009 z dn. 2009-03-19

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 65 / 2009 z dn. 2009-03-19

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 64 / 2009 z dn. 2009-03-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 63 / 2009 z dn. 2009-03-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 62 / 2009 z dn. 2009-03-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom – uzupełnienie

Raport Bieżący nr 62 / 2009 z dn. 2009-03-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 61 / 2009 z dn. 2009-03-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 60 / 2009 z dn. 2009-03-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 59 / 2009 z dn. 2009-03-12

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną.

Raport Bieżący nr 58 / 2009 z dn. 2009-03-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 57 / 2009 z dn. 2009-03-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 56 / 2009 z dn. 2009-03-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 55 / 2009 z dn. 2009-03-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 54 / 2009 z dn. 2009-05-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 53 / 2009 z dn. 2009-03-05

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną

Raport Bieżący nr 52 / 2009 z dn. 2009-03-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 51 / 2009 z dn. 2009-03-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 50 / 2009 z dn. 2009-03-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 49 / 2009 z dn. 2009-03-03

Zmiana celów emisji akcji serii I

Raport Bieżący nr 48 / 2009 z dn. 2009-02-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 47 / 2009 z dn. 2009-02-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 46 / 2009 z dn. 2009-02-26

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną.

Raport Bieżący nr 45 / 2009 z dn. 2009-02-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 44 / 2009 z dn. 2009-02-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 43 / 2009 z dn. 2009-02-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 42 / 2009 z dn. 2009-02-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 41 / 2009 z dn. 2009-02-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 40 / 2009 z dn. 2009-02-17

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną

Raport Bieżący nr 39 / 2009 z dn. 2009-02-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 38 / 2009 z dn. 2009-02-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 37 / 2009 z dn. 2009-02-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 36 / 2009 z dn. 2009-02-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 35 / 2009 z dn. 2009-02-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 34 / 2009 z dn. 2009-02-10

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną.

Raport Bieżący nr 33 / 2009 z dn. 2009-02-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 32 / 2009 z dn. 2009-02-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 31 / 2009 z dn. 2009-02-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 30 / 2009 z dn. 2009-02-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 29 / 2009 z dn. 2009-02-03

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną

Raport Bieżący nr 28 / 2009 z dn. 2009-02-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 27 / 2009 z dn. 2009-02-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 26 / 2009 z dn. 2009-01-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 25 / 2009 z dn. 2009-01-30

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

Raport Bieżący nr 24 / 2009 z dn. 2009-01-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 23 / 2009 z dn. 2009-01-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 22 / 2009 z dn. 2009-01-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 21 / 2009 z dn. 2009-01-27

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 20 / 2009 z dn. 2009-01-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 19 / 2009 z dn. 2009-01-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 18 / 2009 z dn. 2009-01-20

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 17 / 2009 z dn. 2009-01-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 16 / 2009 z dn. 2009-01-17

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej DM IDMSA

Raport Bieżący nr 15 / 2009 z dn. 2009-01-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 14 / 2009 z dn. 2009-01-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 13 / 2009 z dn. 2009-01-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 12 / 2009 z dn. 2009-01-15

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 11 / 2009 z dn. 2009-01-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 10 / 2009 z dn. 2009-01-19

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA – uzupełnienie

Raport Bieżący nr 10 / 2009 z dn. 2009-01-13

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 9 / 2009 z dn. 2009-01-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 8 / 2009 z dn. 2009-01-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 7 / 2009 z dn. 2009-01-09

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 6 / 2009 z dn. 2009-01-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 5 / 2009 z dn. 2009-01-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 4 / 2009 z dn. 2009-01-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 3 / 2009 z dn. 2009-01-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 2 / 2009 z dn. 2009-01-06

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 1 / 2009 z dn. 2009-01-06

Nabycie 25 % udziału w kapitale zakładowym spółki H&B NOTEBOOKS

 
Zamknij