Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 224 / 2008 z dn. 2008-12-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 223 / 2008 z dn. 2008-12-31

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 222 / 2008 z dn. 2008-12-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 221 / 2008 z dn. 2008-12-30

Objęcie obligacji serii AAA emitenta przez jednostkę od niego zależną. Zbycie obligacji serii AAA emitenta przez jednostkę od niego zależną. Nabycie obligacji serii L emitenta przez jednostkę od niego zależną

Raport Bieżący nr 220 / 2008 z dn. 2008-12-30

Nabycie aktywów finansowych przez DM IDMSA

Raport Bieżący nr 219 / 2008 z dn. 2008-12-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 218 / 2008 z dn. 2008-12-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 217 / 2008 z dn. 2008-12-23

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 216 / 2008 z dn. 2008-12-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 215 / 2008 z dn. 2008-12-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 214 / 2008 z dn. 2008-12-18

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 213 / 2008 z dn. 2008-12-18

DM IDMSA właścicielem 50% udziałów spółki IDMSA Atherstone Asset Management Company Mauritius

Raport Bieżący nr 212 / 2008 z dn. 2008-12-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 211 / 2008 z dn. 2008-12-18

Informacja o transakcjach zawartych przez Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 210 / 2008 z dn. 2008-12-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 209 / 2008 z dn. 2008-12-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 208 / 2008 z dn. 2008-12-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 207 / 2008 z dn. 2008-12-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 206 / 2008 z dn. 2008-12-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 205 / 2008 z dn. 2008-12-11

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 204 / 2008 z dn. 2008-12-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 203 / 2008 z dn. 2008-12-10

Informacja o transakcjach na akcjach DM IDMSA zawartych przez Prezesa Zarządu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 202 / 2008 z dn. 2008-12-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 201 / 2008 z dn. 2008-12-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 200 / 2008 z dn. 2008-12-06

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii "I" spółki DM IDMSA

Raport Bieżący nr 199 / 2008 z dn. 2008-12-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 198 / 2008 z dn. 2008-12-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 197 / 2008 z dn. 2008-12-04

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 196 / 2008 z dn. 2008-12-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 195 / 2008 z dn. 2008-12-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 194 / 2008 z dn. 2008-12-02

Informacja o transakcjach na akcjach DM IDMSA zawartych przez osoby zobowiązane

Raport Bieżący nr 193 / 2008 z dn. 2008-11-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 192 / 2008 z dn. 2008-11-27

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 191 / 2008 z dn. 2008-11-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 190 / 2008 z dn. 2008-11-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 189 / 2008 z dn. 2008-11-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 188 / 2008 z dn. 2008-11-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 187 / 2008 z dn. 2008-11-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 186 / 2008 z dn. 2008-11-20

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 185 / 2008 z dn. 2008-11-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 184 / 2008 z dn. 2008-11-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 183 / 2008 z dn. 2008-11-18

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA zwołanym na dzień 12 listopada 2008 r.

Raport Bieżący nr 182 / 2008 z dn. 2008-11-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 181 / 2008 z dn. 2008-11-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 180 / 2008 z dn. 2008-11-13

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osoba zobowiązaną

Raport Bieżący nr 179 / 2008 z dn. 2008-11-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 178 / 2008 z dn. 2008-11-13

Wybór członków Rady Nadzorczej DM IDMSA

Raport Bieżący nr 177 / 2008 z dn. 2008-11-13

Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 176 / 2008 z dn. 2008-11-12

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 175 / 2008 z dn. 2008-11-12

Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie DM IDMSA zgody na nabycie akcji własnych

Raport Bieżący nr 174 / 2008 z dn. 2008-11-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 173 / 2008 z dn. 2008-11-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 172 / 2008 z dn. 2008-11-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 171 / 2008 z dn. 2008-11-06

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 170 / 2008 z dn. 2008-11-06

Informacja o transakcjach zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 169 / 2008 z dn. 2008-11-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 168 / 2008 z dn. 2008-11-04

Informacja o transakcjach zawartych przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 167 / 2008 z dn. 2008-11-06

Uzupełnienie projektów uchwał na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 167 / 2008 z dn. 2008-11-04

Projekty uchwał na Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 166 / 2008 z dn. 2008-11-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 165 / 2008 z dn. 2008-11-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 164 / 2008 z dn. 2008-10-31

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 163 / 2008 z dn. 2008-10-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 162 / 2008 z dn. 2008-10-30

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 161 / 2008 z dn. 2008-10-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 160 / 2008 z dn. 2008-10-28

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 159 / 2008 z dn. 2008-10-27

Nabycie obligacji emitenta przez jednostkę od niego zależną i ich umorzenie

Raport Bieżący nr 158 / 2008 z dn. 2008-10-27

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 157 / 2008 z dn. 2008-10-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 156 / 2008 z dn. 2008-10-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 155 / 2008 z dn. 2008-10-23

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 154 / 2008 z dn. 2008-10-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 153 / 2008 z dn. 2008-10-21

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A

Raport Bieżący nr 152 / 2008 z dn. 2008-10-21

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 151 / 2008 z dn. 2008-10-20

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 150 / 2008 z dn. 2008-10-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 149 / 2008 z dn. 2008-10-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 148 / 2008 z dn. 2008-10-16

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 147 / 2008 z dn. 2008-10-15

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę obowiązaną oraz przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

Raport Bieżący nr 146 / 2008 z dn. 2008-10-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 145 / 2008 z dn. 2008-10-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 144 / 2008 z dn. 2008-10-14

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 143 / 2008 z dn. 2008-10-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 142 / 2008 z dn. 2008-10-09

Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.

Raport Bieżący nr 141 / 2008 z dn. 2008-10-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 140 / 2008 z dn. 2008-10-09

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 139 / 2008 z dn. 2008-10-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 138 / 2008 z dn. 2008-10-07

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 137 / 2008 z dn. 2008-10-06

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 136 / 2008 z dn. 2008-10-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 135 / 2008 z dn. 2008-10-02

Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 134 / 2008 z dn. 2008-10-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 133 / 2008 z dn. 2008-10-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 133 / 2008 z dn. 2008-10-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 132 / 2008 z dn. 2008-09-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 131 / 2008 z dn. 2008-09-30

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku

Raport Bieżący nr 130 / 2008 z dn. 2008-09-29

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 129 / 2008 z dn. 2008-09-26

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 128 / 2008 z dn. 2008-09-25

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 127 / 2008 z dn. 2008-09-25

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 126 / 2008 z dn. 2008-09-24

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 125 / 2008 z dn. 2008-09-23

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 124 / 2008 z dn. 2008-09-22

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 123 / 2008 z dn. 2008-09-19

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 122 / 2008 z dn. 2008-09-19

Zakończenie subskrypcji akcji serii I Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 121 / 2008 z dn. 2008-09-18

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 120 / 2008 z dn. 2008-09-18

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 119 / 2008 z dn. 2008-09-17

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 118 / 2008 z dn. 2008-09-16

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 117 / 2008 z dn. 2008-09-15

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 116 / 2008 z dn. 2008-09-13

Nabycie praw do akcji serii I Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna przez osoby obowiązane oraz przez osoby blisko związane z osobami obowiązanymi

Raport Bieżący nr 115 / 2008 z dn. 2008-09-13

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 114 / 2008 z dn. 2008-09-11

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 113 / 2008 z dn. 2008-09-11

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 112 / 2008 z dn. 2008-09-11

Rejestracja PDA serii I w KDPW S.A.

Raport Bieżący nr 111 / 2008 z dn. 2008-09-10

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 110 / 2008 z dn. 2008-09-09

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 109 / 2008 z dn. 2008-09-08

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 108 / 2008 z dn. 2008-09-05

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 107 / 2008 z dn. 2008-09-05

Przydział akcji serii I Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 106 / 2008 z dn. 2008-09-04

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 105 / 2008 z dn. 2008-09-04

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 104 / 2008 z dn. 2008-09-03

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 103 / 2008 z dn. 2008-09-02

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 102 / 2008 z dn. 2008-09-02

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7

Raport Bieżący nr 101 / 2008 z dn. 2008-09-02

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie aneksu nr 7

Raport Bieżący nr 100 / 2008 z dn. 2008-09-01

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 99 / 2008 z dn. 2008-09-01

Komunikat w sprawie niezgodnego z prawem działania Domu Maklerskiego IDM w związku z ofertą publiczną akcji

Raport Bieżący nr 98 / 2008 z dn. 2008-09-01

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6

Raport Bieżący nr 97 / 2008 z dn. 2008-09-01

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5

Raport Bieżący nr 96 / 2008 z dn. 2008-08-30

Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 95 / 2008 z dn. 2008-08-29

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie aneksu nr 6

Raport Bieżący nr 94 / 2008 z dn. 2008-08-28

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 94 / 2008 z dn. 2008-08-28

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 93 / 2008 z dn. 2008-08-28

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 92 / 2008 z dn. 2008-08-27

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 91 / 2008 z dn. 2008-08-27

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 90 / 2008 z dn. 2008-08-26

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 89 / 2008 z dn. 2008-08-25

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 88 / 2008 z dn. 2008-08-22

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 87 / 2008 z dn. 2008-08-21

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 86 / 2008 z dn. 2008-08-21

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 85 / 2008 z dn. 2008-08-20

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 84 / 2008 z dn. 2008-08-19

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 83 / 2008 z dn. 2008-08-18

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 82 / 2008 z dn. 2008-08-15

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie aneksu nr 5

Raport Bieżący nr 81 / 2008 z dn. 2008-08-14

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 4

Raport Bieżący nr 80 / 2008 z dn. 2008-08-14

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 79 / 2008 z dn. 2008-08-14

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 78 / 2008 z dn. 2008-08-14

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 77 / 2008 z dn. 2008-08-12

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 76 / 2008 z dn. 2008-08-11

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3

Raport Bieżący nr 75 / 2008 z dn. 2008-08-11

Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 74 / 2008 z dn. 2008-08-11

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 73 / 2008 z dn. 2008-08-08

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 72 / 2008 z dn. 2008-08-08

Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport Bieżący nr 71 / 2008 z dn. 2008-08-07

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 70 / 2008 z dn. 2008-08-07

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 69 / 2008 z dn. 2008-08-06

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 68 / 2008 z dn. 2008-08-06

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 67 / 2008 z dn. 2008-08-05

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 66 / 2008 z dn. 2008-08-04

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 65 / 2008 z dn. 2008-08-04

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 64 / 2008 z dn. 2008-08-01

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 63 / 2008 z dn. 2008-07-31

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 62 / 2008 z dn. 2008-07-31

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 61 / 2008 z dn. 2008-07-30

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 60 / 2008 z dn. 2008-07-29

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 59 / 2008 z dn. 2008-07-28

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 58 / 2008 z dn. 2008-07-28

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 57 / 2008 z dn. 2008-07-24

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 56 / 2008 z dn. 2008-07-24

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 55 / 2008 z dn. 2008-07-24

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 54 / 2008 z dn. 2008-07-24

Rezygnacja z zamiaru przekroczenia progu 10 % akcji DM IDMSA przez znacznego akcjonariusza

Raport Bieżący nr 53 / 2008 z dn. 2008-07-23

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 52 / 2008 z dn. 2008-07-22

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 51 / 2008 z dn. 2008-07-21

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 50 / 2008 z dn. 2008-07-18

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 49 / 2008 z dn. 2008-07-17

Ustalenie daty pierwszego notowania praw poboru akcji serii I

Raport Bieżący nr 48 / 2008 z dn. 2008-07-17

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G oraz akcji serii H

Raport Bieżący nr 47 / 2008 z dn. 2008-07-17

Rejestracja w KDPW S.A. akcji serii G oraz akcji serii H

Raport Bieżący nr 46 / 2008 z dn. 2008-07-17

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną

Raport Bieżący nr 45 / 2008 z dn. 2008-07-17

Ustalenie daty pierwszego notowania praw poboru akcji serii I

Raport Bieżący nr 44 / 2008 z dn. 2008-07-16

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 43 / 2008 z dn. 2008-07-15

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 42 / 2008 z dn. 2008-07-14

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 41 / 2008 z dn. 2008-07-11

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 40 / 2008 z dn. 2008-07-10

Nabycie przez DM IDMSA akcji własnych w ramach Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom

Raport Bieżący nr 39 / 2008 z dn. 2008-07-08

Program skupu akcji własnych DM IDMSA w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom.

Raport Bieżący nr 38 / 2008 z dn. 2008-07-07

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ DM IDMSA w dniu 30 czerwca 2008 r.

Raport Bieżący nr 37 / 2008 z dn. 2008-07-02

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Maklerski IDMSA

Raport Bieżący nr 36 / 2008 z dn. 2008-07-01

Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 35 / 2008 z dn. 2008-06-30

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 34 / 2008 z dn. 2008-06-23

Projekty uchwał na Zwyczaje Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 33 / 2008 z dn. 2008-06-12

Stanowisko Zarządu DM IDMSA w sprawie prognoz finansowych DM IDMSA na 2008 r.

Raport Bieżący nr 32 / 2008 z dn. 2008-06-11

Informacja o zawarciu transakcji nabycia przez DM IDMSA akcji spółki Inwest Consulting S.A.

Raport Bieżący nr 31 / 2008 z dn. 2008-06-07

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 30 / 2008 z dn. 2008-05-27

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 29 / 2008 z dn. 2008-05-26

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 28 / 2008 z dn. 2008-05-21

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 27 / 2008 z dn. 2008-05-20

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

Raport Bieżący nr 26 / 2008 z dn. 2008-05-15

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 25 / 2008 z dn. 2008-05-14

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 24 / 2008 z dn. 2008-05-13

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 23 / 2008 z dn. 2008-05-12

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 22 / 2008 z dn. 2008-04-29

Zamiar nabycia akcji DM IDMSA przez znacznego akcjonariusza

Raport Bieżący nr 21 / 2008 z dn. 2008-04-28

Rejestracja w KDPW S.A. akcji serii H

Raport Bieżący nr 20 / 2008 z dn. 2008-04-25

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Raport Bieżący nr 19 / 2008 z dn. 2008-04-24

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w DM IDMSA

Raport Bieżący nr 19 / 2008 z dn. 2008-04-16

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w DM IDMSA w roku obrotowym 2007

Raport Bieżący nr 18 / 2008 z dn. 2008-04-11

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Dom Maklerski IDMSA

Raport Bieżący nr 17 / 2008 z dn. 2008-04-04

Nabycie przez DM IDMSA 35,08 % udziałów w spółce pod firmą Geoclima Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 16 / 2008 z dn. 2008-03-04

Zawarcie przez Dom Maklerski IDMSA umowy przedwstępnej nabycia udziałów

Raport Bieżący nr 15 / 2008 z dn. 2008-02-27

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 14 / 2008 z dn. 2008-02-01

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 13 / 2008 z dn. 2008-02-01

Zawiązanie przez DM IDMSA spółki pod firmą Romania Investment Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 12 / 2008 z dn. 2008-01-31

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2008

Raport Bieżący nr 11 / 2008 z dn. 2008-01-31

Powołanie prokurenta DM IDMSA

Raport Bieżący nr 10 / 2008 z dn. 2008-01-30

Rejestracja, dopuszczenie i pierwsze notowanie akcji serii G

Raport Bieżący nr 9 / 2008 z dn. 2008-01-29

Objęcie udziałów przez DM IDMSA w spółce "PROFINET" Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 8 / 2008 z dn. 2008-01-25

Treść uchwał powziętych na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 7 / 2008 z dn. 2008-01-18

Informacja o podjęciu kroków prawnych

Raport Bieżący nr 6 / 2008 z dn. 2008-01-17

Projekty uchwał na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 5 / 2008 z dn. 2008-01-15

Nabycie akcji Domu Maklerskiego IDMSA przez Prezesa Zarzadu

Raport Bieżący nr 4 / 2008 z dn. 2008-01-14

Nabycie akcji Domu Maklerskiego IDMSA przez Prezesa Zarzadu

Raport Bieżący nr 3 / 2008 z dn. 2008-01-04

Informacja Zarządu DM IDMSA dotycząca planowanej zmiany statutu

Raport Bieżący nr 2 / 2008 z dn. 2008-01-04

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 1 / 2008 z dn. 2008-01-03

Informacja o niestosowaniu niektórych Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 
Zamknij