Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 99 / 2006 z dn. 2006-12-22

Przeniesienie własności akcji Electus S.A. na rzecz DM IDMSA

Raport Bieżący nr 98 / 2006 z dn. 2006-12-21

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 97 / 2006 z dn. 2006-12-18

Złożenie wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 96 / 2006 z dn. 2006-12-13

Podniesienie prognozy wyniku jednostkowego

Raport Bieżący nr 95 / 2006 z dn. 2006-12-11

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ DM IDMSA w dniu 1 grudnia 2006 r

Raport Bieżący nr 94 / 2006 z dn. 2006-12-06

Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w DM IDMSA

Raport Bieżący nr 93 / 2006 z dn. 2006-12-01

Uchwały podjęte przez NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 92 / 2006 z dn. 2006-12-01

Asymilacja akcji serii E

Raport Bieżący nr 91 / 2006 z dn. 2006-11-28

Wprowadzenie akcji serii E do obrotu

Raport Bieżący nr 90 / 2006 z dn. 2006-11-24

Nabycie akcji

Raport Bieżący nr 89 / 2006 z dn. 2006-11-22

Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 88 / 2006 z dn. 2006-11-22

Nabycie akcji przez członka Zarządu

Raport Bieżący nr 87 / 2006 z dn. 2006-11-21

Podniesienie prognozy wyniku jednostkowego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 86 / 2006 z dn. 2006-11-17

Nabycie akcji DM IDMSA przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 85 / 2006 z dn. 2006-11-07

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 84 / 2006 z dn. 2006-11-07

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 83 / 2006 z dn. 2006-10-30

Terminy przekazania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Raport Bieżący nr 82 / 2006 z dn. 2006-10-26

Informacja o nabyciu akcji Electus SA

Raport Bieżący nr 81 / 2006 z dn. 2006-10-26

Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Electus SA

Raport Bieżący nr 80 / 2006 z dn. 2006-10-25

Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej oferty

Raport Bieżący nr 79 / 2006 z dn. 2006-10-24

Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej oferty

Raport Bieżący nr 78 / 2006 z dn. 2006-10-20

Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej oferty

Raport Bieżący nr 77 / 2006 z dn. 2006-10-14

Informacja o zmianie modelu przejęcia kontroli nad Electus S.A.

Raport Bieżący nr 76 / 2006 z dn. 2006-10-13

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 75 / 2006 z dn. 2006-10-10

Umorzenie postępowania w stosunku do członków Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 74 / 2006 z dn. 2006-10-06

Nabycie i zbycie aktywów znacznej wartości

Raport Bieżący nr 73 / 2006 z dn. 2006-10-05

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 71 / 2006 z dn. 2006-10-04

Informacja poufna o transakcjach znacznej wartości

Raport Bieżący nr 70 / 2006 z dn. 2006-09-30

Informacja poufna o transakcjach znacznej wartości

Raport Bieżący nr 69 / 2006 z dn. 2006-09-28

Informacja o zamiarze podjęcia kroków prawnych.

Raport Bieżący nr 68 / 2006 z dn. 2006-09-29

Informacja o pomyłce pisarskiej w raporcie nr 68/2006

Raport Bieżący nr 68 / 2006 z dn. 2006-09-29

Podniesienie prognozy wyniku finansowego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 67 / 2006 z dn. 2006-09-27

Akcjonariusze posiadajacy min. 5% głosów na NWZ

Raport Bieżący nr 66 / 2006 z dn. 2006-09-25

Zawarcie umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji

Raport Bieżący nr 65 / 2006 z dn. 2006-09-20

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA w dniu 20 września 2006 r. – przekazanie załącznika

Raport Bieżący nr 65 / 2006 z dn. 2006-09-20

Powzięcie uchwały o emisji przez DM IDMSA akcji aportowych serii „G” pokrywanych w całości akcjami spółki Electus S.A. oraz treść pozostałych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA.

Raport Bieżący nr 64 / 2006 z dn. 2006-09-19

Ustanie przyczyny zarządzenia przerwy w obradach NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 63 / 2006 z dn. 2006-09-18

Oswiadczenie Zarzadu IDMSA

Raport Bieżący nr 62 / 2006 z dn. 2006-09-13

Uchwały podjete przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA w dniu 13 wrzesnia 2006 r.

Raport Bieżący nr 61 / 2006 z dn. 2006-09-13

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 60 / 2006 z dn. 2006-09-04

Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 59 / 2006 z dn. 2006-08-29

Zgoda na dokonanie koncentracji

Raport Bieżący nr 58 / 2006 z dn. 2006-08-21

Zwołanie NAdzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 57 / 2006 z dn. 2006-08-21

Zawarcie umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty kacji

Raport Bieżący nr 56 / 2006 z dn. 2006-08-18

Nabycie akcji DM IDMSA przez członka Zarzadu

Raport Bieżący nr 55 / 2006 z dn. 2006-08-17

Nabycie akcji DM IDMSA przez członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 54 / 2006 z dn. 2006-08-11

Nabycie akcji DM IDMSA przez podmiot blisko zwiazany z członkiem Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 53 / 2006 z dn. 2006-08-03

Nabycie akcji DM IDMSA przez podmiot blisko zwiazany z członkiem Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 52 / 2006 z dn. 2006-08-03

Nabycie akcji DM IDMSA przez członka Zarzadu

Raport Bieżący nr 51 / 2006 z dn. 2006-08-03

Nabycie akcji DM IDMSA przez członka Zarzadu

Raport Bieżący nr 50 / 2006 z dn. 2006-08-02

Nabycie akcji DM IDMSA przez członka Zarzadu

Raport Bieżący nr 49 / 2006 z dn. 2006-07-25

Nabycie akcji DM IDMSA przez członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 48 / 2006 z dn. 2006-07-12

Powołanie Członków Rady Nadzorczej w spółce zależnej od DM IDMSA

Raport Bieżący nr 47 / 2006 z dn. 2006-07-12

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 46 / 2006 z dn. 2006-07-11

Nabycie akcji GTFI S.A.

Raport Bieżący nr 45 / 2006 z dn. 2006-07-06

Korekta prognozy wyników

Raport Bieżący nr 44 / 2006 z dn. 2006-07-05

Zgoda na dokonanie koncentracji

Raport Bieżący nr 43 / 2006 z dn. 2006-07-05

Wynik finansowy Spółki Electus S.A.

Raport Bieżący nr 42 / 2006 z dn. 2006-06-30

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 41 / 2006 z dn. 2006-06-30

Zasady ładu korporacyjnego

Raport Bieżący nr 40 / 2006 z dn. 2006-06-29

Akcjonariusze posiadający z min. 5% glosów na ZWZ

Raport Bieżący nr 39 / 2006 z dn. 2006-06-29

Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Raport Bieżący nr 38 / 2006 z dn. 2006-06-29

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 37 / 2006 z dn. 2006-06-22

Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty publicznej akcji

Raport Bieżący nr 36 / 2006 z dn. 2006-06-21

Projekty uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu

Raport Bieżący nr 35 / 2006 z dn. 2006-06-06

Prognoza wyniku finansowego

Raport Bieżący nr 34 / 2006 z dn. 2006-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 33 / 2006 z dn. 2006-05-29

Zawarcie umowy przeprowadzenie publicznej oferty akcji

Raport Bieżący nr 32 / 2006 z dn. 2006-05-26

Nabycie akcji DM IDMSA przez Członków Zarządu

Raport Bieżący nr 31 / 2006 z dn. 2006-05-24

Akwizycja spółki Electus S.A.

Raport Bieżący nr 30 / 2006 z dn. 2006-05-11

Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty publicznej akcji

Raport Bieżący nr 29 / 2006 z dn. 2006-05-11

Spełnienie warunku dotyczącego umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 28 / 2006 z dn. 2006-04-27

Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty publicznej akcji

Raport Bieżący nr 27 / 2006 z dn. 2006-04-25

Wcześniejsze przesłanie raportu okresowego

Raport Bieżący nr 26 / 2006 z dn. 2006-04-19

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 25 / 2006 z dn. 2006-04-13

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Raport Bieżący nr 24 / 2006 z dn. 2006-04-13

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 23 / 2006 z dn. 2006-04-06

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 22 / 2006 z dn. 2006-04-05

Nabycie akcji przez Członków Zarządu

Raport Bieżący nr 21 / 2006 z dn. 2006-04-03

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 20 / 2006 z dn. 2006-03-31

Raport bieżący nr 20/2006 z dn. 31.03.2006 r. Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 19 / 2006 z dn. 2006-03-24

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 18 / 2006 z dn. 2006-03-31

Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji

Raport Bieżący nr 17 / 2006 z dn. 2006-03-23

Prognoza wyników na rok 2006

Raport Bieżący nr 16 / 2006 z dn. 2006-03-20

Zmiana nazwy spółki

Raport Bieżący nr 15 / 2006 z dn. 2006-03-17

Korekta raportu kwartalnego

Raport Bieżący nr 14 / 2006 z dn. 2006-03-17

Data przekazania raportu rocznego

Raport Bieżący nr 13 / 2006 z dn. 2006-03-01

Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji

Raport Bieżący nr 12 / 2006 z dn. 2006-02-22

Zawarcie umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 11 / 2006 z dn. 2006-02-07

Treść uchwał podjętych na NWZ

Raport Bieżący nr 10 / 2006 z dn. 2006-01-31

Treść uchwał podjętych na NWZ

Raport Bieżący nr 9 / 2006 z dn. 2006-01-31

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 8 / 2006 z dn. 2006-01-31

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 7 / 2006 z dn. 2006-01-31

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r.

Raport Bieżący nr 6 / 2006 z dn. 2006-01-23

Projekty uchwał na NWZ - 31.01.06

Raport Bieżący nr 5 / 2006 z dn. 2006-01-19

Zawarcie umowy o przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji

Raport Bieżący nr 4 / 2006 z dn. 2006-01-13

Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 3 / 2006 z dn. 2006-01-12

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.

Raport Bieżący nr 2 / 2006 z dn. 2006-01-11

Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 1 / 2006 z dn. 2006-01-06

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 
Zamknij