Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 52 / 2005 z dn. 2005-12-21

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 51 / 2005 z dn. 2005-12-21

Powołanie prokurenta

Raport Bieżący nr 50 / 2005 z dn. 2005-12-21

Odwołanie prokurenta

Raport Bieżący nr 49 / 2005 z dn. 2005-12-20

Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia oferty publicznej akcji

Raport Bieżący nr 48 / 2005 z dn. 2005-12-20

Korekta prognozy wyników za rok 2005

Raport Bieżący nr 47 / 2005 z dn. 2005-12-13

Zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 46 / 2005 z dn. 2005-12-06

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 45 / 2005 z dn. 2005-11-29

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 44 / 2005 z dn. 2005-11-10

Nabycie akcji przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 43 / 2005 z dn. 2005-11-09

Nabycie akcji przez członka Zarządu

Raport Bieżący nr 42 / 2005 z dn. 2005-11-09

Korekta do raportu 42/2005-ponowne przesłanie załącznika do raportu okresowego za III kwartał 2005r.

Raport Bieżący nr 42 / 2005 z dn. 2005-11-08

Przesłanie załącznika do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r.

Raport Bieżący nr 41 / 2005 z dn. 2005-11-07

Informacja o przesłaniu korekty do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r.

Raport Bieżący nr 40 / 2005 z dn. 2005-11-02

Powołanie osoby prokurenta

Raport Bieżący nr 39 / 2005 z dn. 2005-11-02

Odwołanie osoby prokurenta

Raport Bieżący nr 38 / 2005 z dn. 2005-10-28

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego

Raport Bieżący nr 37 / 2005 z dn. 2005-10-28

Informacja poufna

Raport Bieżący nr 36 / 2005 z dn. 2005-09-30

Nabycie akcji przez członka Zarządu

Raport Bieżący nr 35 / 2005 z dn. 2005-09-28

Nabycie akcji przez Członków Zarządu

Raport Bieżący nr 34 / 2005 z dn. 2005-09-23

Nabycie akcji przez Członków Zarządu

Raport Bieżący nr 33 / 2005 z dn. 2005-09-22

Nabycie akcji przez członka Zarządu

Raport Bieżący nr 32 / 2005 z dn. 2005-09-20

Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i przeprowadzenie publicznej oferty akcji

Raport Bieżący nr 31 / 2005 z dn. 2005-09-16

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 30 / 2005 z dn. 2005-09-15

Umowa przeprowadzenia publicznej oferty sprzedaży

Raport Bieżący nr 29 / 2005 z dn. 2005-09-14

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A,B,C,D

Raport Bieżący nr 28 / 2005 z dn. 2005-08-22

Data pierwszego notowania akcji serii F

Raport Bieżący nr 27 / 2005 z dn. 2005-08-19

Rejestracja w KDPW akcji serii F

Raport Bieżący nr 26 / 2005 z dn. 2005-08-11

Informacja o przesłaniu korekty do raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r.

Raport Bieżący nr 25 / 2005 z dn. 2005-08-11

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 24 / 2005 z dn. 2005-08-08

Koszty emisji

Raport Bieżący nr 23 / 2005 z dn. 2005-08-09

Informacja poufna - korekta raportu nr 23/2005

Raport Bieżący nr 23 / 2005 z dn. 2005-08-08

Informacja poufna

Raport Bieżący nr 22 / 2005 z dn. 2005-07-29

Zawarcie transakcji kupna przez Członka Zarządu

Raport Bieżący nr 21 / 2005 z dn. 2005-07-28

Objęcie akcji przez Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej - korekta

Raport Bieżący nr 21 / 2005 z dn. 2005-07-25

Objęcie akcji przez Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 20 / 2005 z dn. 2005-07-25

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F

Raport Bieżący nr 19 / 2005 z dn. 2005-07-27

Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport Bieżący nr 18 / 2005 z dn. 2005-07-25

Korekta do raportu bieżącego nr 18/2005

Raport Bieżący nr 18 / 2005 z dn. 2005-07-25

Uzupełnienie informacji dotyczących zakończenia subskrypcji

Raport Bieżący nr 16 / 2005 z dn. 2005-07-21

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Raport Bieżący nr 15 / 2005 z dn. 2005-07-20

Otwarcie Punktu Obsługi Klienta

Raport Bieżący nr 14 / 2005 z dn. 2005-07-20

Dokonanie przesunięć między transzami

Raport Bieżący nr 13 / 2005 z dn. 2005-07-19

Ustalenie ceny emisyjnej

Raport Bieżący nr 12 / 2005 z dn. 2005-07-19

Zmiana treści prospektu

Raport Bieżący nr 11 / 2005 z dn. 2005-07-18

Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Raport Bieżący nr 10 / 2005 z dn. 2005-07-18

Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Raport Bieżący nr 9 / 2005 z dn. 2005-07-14

Ustalenie przedziału ceny emisyjnej

Raport Bieżący nr 8 / 2005 z dn. 2005-07-13

Zobowiązanie dotyczące niezbywania akcji spółki

Raport Bieżący nr 7 / 2005 z dn. 2005-07-12

Elementy rachunku wyników za II kwartał 2005 r.

Raport Bieżący nr 6 / 2005 z dn. 2005-07-12

Terminy przekazywania raportów okresowych oraz zapowiedź podania informacji o wynikach finansowych

Raport Bieżący nr 5 / 2005 z dn. 2005-09-26

Wybór biegłego rewidenta - korekta

Raport Bieżący nr 4 / 2005 z dn. 2005-07-06

Zmiana treści prospektu

Raport Bieżący nr 3 / 2005 z dn. 2005-07-01

Zmiana treści prospektu

Raport Bieżący nr 2 / 2005 z dn. 2005-07-01

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Komisją w zakresie wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu

Raport Bieżący z dn. 2005-08-11

Skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2005 r.

 
Zamknij