Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

swarzedz-meble-sa-2006.html

Swarzędz Meble S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii VII spółki Swarzędz Meble S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 33.290.657 akcji po cenie 0,55 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 18.309.861,35 zł.

Swarzędz Meble S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Swarzędz. Spółka sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy. Działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na produkcji i sprzedaży mebli oraz na pracach związanych z rozwojem produktu, a także na realizacji zadań związanych z nadzorem właścicielskim i koordynacją we wszystkich sferach działalności (zarządczej, finansowej, marketingowej, produkcyjnej). 

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.swarzedz-sa.com.pl

 
Zamknij