Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 5 / 2019 z dn. 2019-05-13

Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.

Raport Bieżący nr 4 / 2019 z dn. 2019-04-24

Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA

Raport Bieżący nr 3 / 2019 z dn. 2019-04-08

Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA

Raport Bieżący nr 2 / 2019 z dn. 2019-02-11

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

Raport Bieżący nr 1 / 2019 z dn. 2019-01-28

Raport 1/2019 terminy publikacji raportów okresowych

 
Zamknij