Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 8 / 2017 z dn. 2017-05-12

Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2016.

Raport Bieżący nr 7 / 2017 z dn. 2017-04-28

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 6 / 2017 z dn. 2017-04-28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 5 / 2017 z dn. 2017-04-06

Przysądzenie własności nieruchomości na rzecz jednostki zależnej

Raport Bieżący nr 4 / 2017 z dn. 2017-03-28

Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Raport Bieżący nr 3 / 2017 z dn. 2017-03-02

Emisja obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 2 / 2017 z dn. 2017-02-14

Emisja obligacji przez jednostkę zależną

Raport Bieżący nr 1 / 2017 z dn. 2017-02-06

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 – korekta raportu

Raport Bieżący nr 1 / 2017 z dn. 2017-01-30

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 
Zamknij