Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Rachunek

Chcąc sprostać indywidualnym potrzebom naszych Klientów dostosowujemy się do ich wymagań wzbogacając pakiet naszych usług przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.JAKĄ MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ?

 • Otwieramy i prowadzimy rachunki inwestycyjne umożliwiające kupno i sprzedaż akcji, obligacji, kontraktów terminowych oraz innych instrumentów.
 • Pośredniczymy w zawieraniu transakcji we wtórnym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym transakcje pakietowe).
 • Pośredniczymy w zaciąganiu kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym we współpracujących z nami bankach.
 • Przyjmujemy i realizujemy zlecenia DDM (Do Dyspozycji Maklera).
 • Oferujemy akcje emitentów na rynku pierwotnym - publicznym i niepublicznym.
 • Oferujemy obligacje emitentów na rynku pierwotnym - publicznym i niepublicznym.
 • Pośredniczymy w zawieraniu transakcji poza rynkiem regulowanym.
 • Na indywidualne zlecenie Klienta poszukujemy kontrpartnera do planowanej transakcji.
 • Pośredniczymy w transakcjach przechowujących aktywa na rachunkach powierniczych.
 • Zarządzamy aktywami w oparciu o wybraną strategię inwestycyjną.
 • Prowadzimy dystrybucję jednostek uczestnictwa fundszy inwestycyjnych.
 • Poprzez platformę IDM TRADER oferujemy Państwu możliwość inwestowania na 20 śwatowych rynkach akcji i kontraktów CFD, ponad 300 kontraktach futures oraz dostęp do rynku FOREX .


ILE TO KOSZTUJE?

 • Pobierane przez nas opłaty i prowizje są wyjątkowo konkurencyjne. Płacisz i wymagasz, a my dostosowujemy ofertę do twoich potrzeb i możliwości.
 • Udzielamy bezpłatnie ogólnych informacji o rynku kapitałowym i pomagamy wybrać optymalne narzędzia i cele inwestycyjne.
 • Otwarcie rachunku inwestycyjnego jest u nas  bezpłatne, a za prowadzenie rachunku inwestycyjnego zapłacisz jedynie 4 zł miesięcznie.
 • Dla aktywnych Klientów stosujemy atrakcyjny system indywidualnie negocjowanych prowizji liniowych, uwzględniający kompleksowo aktywność Klienta w korzystaniu ze wszystkich rodzajów  usług oferowanych przez IDMSA.

 

 
Zamknij