Walne Zgromadzenie

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej - 27.06.2019 r., godzina 12:00, ul. Mikołajska 26 lok. 5, Kraków

Ogłoszenie o zwołanu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej - 29.08.2018 r., godzina 10:00, ul. Mikołajska 26 lok. 5, Kraków

Ogłoszenie o zwołanu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Wzór pełnomocnictwa

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej - 27.06.2017 r., godzina 10:00, ul. Mikołajska 26 lok. 5, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosu

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wykonywania prawa głosu

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 06.06.2017 r., godzina 11:00, ul. MIkołajska 26 lok. 5

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Informacja o ogółnej liczbie głosów w spółce

Formularz wykonywania prawa głosu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

Nadzwyczajen Walne Zgromadzenie Spółki - 3 października 2016 r., godz.9.00, ul. MIkołajska 26/5, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty  uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wykonywania prwa głosu

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 2 czerwca 2016 r., godz. 9.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wykonywania prawa głosu

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 22 grudnia 2015 roku, g. 9.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Treść projektów uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wykonywania prawa głosu

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 20 listopada 2015 roku, g. 9.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 20 listopada 2015 roku

Treść projektów uchwał

Wzór pełnomocnictwa

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2015 roku, g. 10.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Treść projektów uchwał

Wzór pełnomocnictwa

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 24 lutego 2015 roku, g. 9.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Opis procedur

Treść projektów uchwał

Wzór Pełnomocnictwa

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 24 listopada 2014 r., g. 9.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Opis procedur

Treść projektów uchwał

Wzór Pełnomocnictwa

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 21 października 2014 r., g. 9.00, ul. Mikołajska 26/5, Kraków

Opis procedur

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2014 r., g. 9.00, Pałac Bonerowski, Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 22 maja 2014 r., g. 9.00, Pałac Bonerowski, Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1, Kraków
 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA


Wzrór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 6 marca 2014 r., g. 9.00, Pałac Bonerowski, Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1, Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzrór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 9 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzrór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Uchwały podjęte na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 4 września 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzrór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Uchwały podjęte na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 24 czerwca 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA - korekta

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA - korekta

Uchwały podjęte na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 13 września 2012 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekt Uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 września 2012 r., informacja o przerwie w obradach oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.

Uchwały podjęte przez NWZA


 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 czerwca 2012 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2012 r oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów planowanego porządku obrad

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzrór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

Projekt Uchwał na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

 Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

7 grudnia 2011 r. 

Uchwały podjęte przez NWZ Domu Maklerskiego IDMSA w dniu 7 grudnia 2011 r.

Projekty uchwał na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na NWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzór Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

30 czerwca 2011 r., obrady wznowiono po przerwie w dniu 28 lipca 2011 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA w dniu 28 lipca 2011 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Projekty Uchwał na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA

Wzór Pełnomoncnictwa

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ...

Informacje o ogólnej liczbie akcji Domu Maklerskiego IDMSA

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

24 czerwca 2010 r. - obrady wznowiono po przerwie w dniu 22 lipca 2010 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA DM IDMSA w dniu 22 lipca 2010 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA DM IDMSA w dniu 24 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DM IDM SA

Informacje o ogólnej liczbie akcji DM IDM SA

Projekty uchwał na ZWZ DM IDM SA

Zmiana projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Wzór pełnomocnictwa

Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZA DM IDMSA

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

25 stycznia 2010 r., godzina 11.30
Hotel Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków - sala konferencyjna

Treść uchwał powziętych na NWZ DM IDMSA

Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZA DM IDMSA

Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad NWZA DM IDMSA

Opis procedur uczestnictwa w NWZA DM IDMSA

Projekty uchwał na NWZA DM IDMSA oraz regulamin

Dokumentacja na WZ/Formularze

Pismo Zarządu IDMSA prośba o uzasadnienie projektu uchwał  

Uzasadnienie projektu uchwał WZ M.Falenta


Kapitał zakładowy DM IDMSA na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wynosi 21 817 685,60 zł i dzieli się na 218 176 856 akcji na okaziciela, odpowiadających 218 176 856 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z tym zastrzeżeniem, iż w związku z posiadaniem przez DM IDMSA akcji własnych, Spółka, stosownie do art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia DM IDMSA posiadał 11 041 428 akcji własnych. Na dzień 31.12.2009 r. DM IDMSA posiadał 11 101 428 akcji własnych.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

30 czerwca 2009 r., godzina 11.00
Hotel Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków - sala konferencyjna

Projekty uchwał na ZWZ DM IDMSA

Raport bieżący nr 140/2009 z dn. 22.06.2009 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDM S.A.

Treść uchwał powziętych na ZWZ DM IDMSA


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

12 listopada 2008 r., godzina 16.00
Hotel Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków – sala konferencyjna 

Projekty uchwał na NWZ DM IDMSA

Treść uchwał powziętych na NWZ DM IDMSA

Kandydatury na członka Rady Nadzorczej:
Artur Kozieja
Robert Tomaszewski

Uzasadnienie kandydatur


Walne Zgromadzenie Spółki

30 czerwca 2008 r., godzina 11.00
Hotel Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków – sala konferencyjna 

Projekty uchwał na ZWZ DM IDMSA

Treść uchwał powziętych na NWZ DM IDMSA

Statut DM IDMSA


Walne Zgromadzenie Spółki

25 stycznia 2008 r., godzina 11.30
Hotel Copernicus, ul. Kanonicza 16, Kraków – sala konferencyjna 

Projekty uchwał na NWZ DM IDMSA

Uzasadnienie uchwał 

Treść uchwał powziętych na NWZ DM IDMSA


Statut DM IDMSA

 
film