Oferta

szczegoly-zrealizowanych-ofert.html

Doradztwo

Oferty publiczne

Oferty niepubliczne

Inne operacje kapitałowe

Case study

Klientom korporacyjnym mamy do zaoferowania szeroką gamę usług. Mogą one obejmować zarówno doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, jak i wdrożenie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie spółki i przynoszących korzyści akcjonariuszom. W zakresie pozyskania kapitału, usługi korporacyjne są dla firm alternatywą wobec finansowania bankowego lub wkładu własnego wspólników. Obejmują one szeroki zakres możliwości w tym pozyskanie nowego kapitału w ofercie publicznej lub niepublicznej, emisję akcji, obligacji bądź obligacji zamiennych na akcje. Druga grupa działań wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla firmy oraz jej akcjonariuszy – może to oznaczać np. realizację programów menedżerskich czy różne formy doradztwa.

Jesteśmy gotowi do szukania indywidualnych rozwiązań, uwzględniających specyfikę działalności spółki i potrzeby - jakie pojawiają się na danym etapie rozwoju - każdego klienta.

Oferowane przez nas usługi korporacyjne obejmują w szczególności doradztwo w obszarze:

  • struktury kapitałowej i strategii korporacyjnej;
  • realizacji transakcji fuzji, przejęć oraz podziału przedsiębiorstw.

Realizujemy również usługi w zakresie:

  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
  • przygotowania dokumentacji prawnej.

Wspomniane wyżej działania są koordynowane przez Dział Operacji Kapitałowych i w podstawowym zakresie przez ten dział realizowane. Nasz zespół jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce, mający na swoim koncie wiele zakończonych sukcesem projektów. Cechuje nas otwartość i innowacyjność, dlatego szereg przedsięwzięć zrealizowaliśmy jako pierwsi w Polsce. Dzięki wiedzy merytorycznej naszego zespołu, jesteśmy w stanie wypracować odpowiednie dla danego klienta rozwiązania – nierzadko unikatowe. Naszym celem jest wsparcie klientów w długofalowej budowie biznesu oraz dążenie do maksymalizacji wartości ich firm m.in. poprzez wzrost efektywności finansowania spółek w odniesieniu do przyjętej strategii inwestycyjnej. Ze względu na złożoność zaprezentowanych powyżej usług, mając za cel profesjonalizm w zakresie naszej oferty, współpracujemy oraz koordynujemy działania z wiodącymi na rynku ekspertami z dziedziny prawa, podatków, księgowości a także innymi specjalistami, których wsparcie może być niezbędne dla powodzenia realizowanego projektu.