Spółka

IDM S.A w upadłości układowej funkcjonuje na rynku od 1993 roku. 

W ciągu kilkunastu lat zbudowaliśmy od podstaw polska grupę kapitałową firm z branży finansowej. Działając jako dom maklerski zrealizowaliśmy ponad 120 ofert akcji, w tym 41 IPO, wprowadzając na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych niemal co 10 obecną tam spółkę i pozyskując z tego tytułu łącznie ponad 4 mld zł na rozwój polskich przedsiębiorstw. Zrealizowaliśmy także blisko 350 ofert obligacji o łącznej wartości ok. 2,5 mld zł. 

W kwietniu 2014 r., w wyniku trudnej sytuacji finansowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu prowadzenia działalności maklerskiej i skupieniu się na działalności inwestycyjnej i doradczej. 

21 maja 2014 r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia przychylił się do wniosku, postanawiając, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w opcji układowej.