Relacje inwestorskie

W dziale Relacje Inwestorskie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące rozmaitych aspektów funkcjonowania IDM SA w upadłości układowej jako spółki giełdowej, m.in. dane finansowe, aktualne notowania akcji spółki, informacje na temat władz oraz struktury akcjonariatu, zestawienie raportów bieżących i okresowych oraz wiele innych, przydatnych każdemu inwestorowi informacji.