Raport za III kwartał 2016 r.

W dniu 4 listopada 2016 r. spółka opublikowała skrócony śródroczny skonsolidowany raport Grupy IDM S.A. w upadłości układowej za III kwartał bieżącego roku obrotowego.

Tekst raportu znajduje się w zakałdce  Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe.

 

Zapraszamy do lektury