Oferta

pozyskanie-kapitalu.html

Doradztwo

Oferty publiczne

Oferty niepubliczne

Inne operacje kapitałowe

Case study

Oferty niepubliczne

Niepubliczna oferta akcji

Może być realizowana jako samodzielny proces lub jako oferta Pre-IPO, czyli poprzedzająca pierwsza ofertę publiczną. Proces Pre-IPO  umożliwia szybkie pozyskanie środków pieniężnych na realizację celów strategicznych spółki,  poprawę uzyskiwanych przez nią wyników finansowych oraz zwiększa wiarygodność emitenta w oczach inwestorów.  Skutkuje to zazwyczaj uzyskaniem wyższej wyceny przedsiębiorstwa w trakcie realizacji pierwszej oferty publicznej.
Wspierając spółkę z zakresie realizacji niepublicznej oferty akcji badamy sytuację jej finansową, ustalamy wycenę i strukturę finansowania, przygotowujemy memorandum informacyjne oraz zapewniamy doradztwo i pomoc organizacyjnąna każdym etapie realizacji oferty.

Niepubliczna oferta obligacji

Oferujemy swoje usługi w zakresie wsparcia w przeprowadzeniu ofert niepublicznych papierów dłużnych takich jak obligacje i obligacje zamienne.
Podczas realizacji procesu pozyskania kapitału, czuwamy nad całością technicznej organizacji oferty, prowadząc emitenta przez kolejne etapy niepublicznej oferty od czynności przygotowawczych po organizację i przeprowadzenie procesu emisji, aż do dopełniania formalności związanych z rozliczeniem oferty.