Indywidualny Standard Raportowania (ISR)

 Procedura ISR została przyjęta na mocy Uchwały Zarządu IDMSA nr 1/04/07/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia proceduty raportowania informacji poufnych, oraz przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżacym nr 23/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.

Indywidualny Standard Raportowania Informacji poufnych w IDMSA