Oferta

operacje-kapitalowe.html

Doradztwo

Oferty publiczne

Oferty niepubliczne

Inne operacje kapitałowe

Case study

Inne operacje kapitałowe


Przygotowywanie i realizacja programów opcji menadżerskich

Klientom pragnącym związać ze spółką kluczową kadrę oraz zmotywować do większego zaangażowania swoich pracowników, a co za tym idzie zwiększyć efektywność prowadzonej działalności, oferujemy opracowanie założeń oraz wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu programów motywacyjnych.
 
Doradztwo i realizacja transakcji fuzji i przejęć

Poszukujemy dla naszych klientów podmiotów pod kątem ewentualnej fuzji lub przejęcia. Pomagamy w zidentyfikowaniu i oszacowaniu korzyści płynących z efektów synergii. Analizujemy otoczenie rynkowe i możliwości rozwoju danej spółki. Przeprowadzamy badania due diligence oraz wyceny podmiotów. Opracowujemy strategię związaną z akwizycją, w skład której wchodzą takie elementy jak: opracowanie harmonogramu przejęcia, analiza możliwości i struktury finansowania, identyfikacja czynników ryzyka związanych z transakcją oraz możliwości ich neutralizacji. Ponadto służymy wsparciem w procesach negocjacji oraz ustalaniu parametrów finansowych  transakcji.