Oferta

Oferowane przez nas usługi korporacyjne obejmują w szczególności doradztwo w obszarze:

Realizujemy również usługi w zakresie:

Wspieramy Klientów w długofalowej budowie biznesu, począwszy od doradztwa i wsparcia w zakresie operacji przekształceniowych i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez działania poprzedzające wprowadzenie na giełdę (pre-IPO) i debiut na GPW, aż po kolejne emisje papierów wartościowych.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat działalności zrealizowaliśmy ponad 120 ofert akcji, w tym 41 IPO, wprowadzając na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych niemal co 10 obecną tam spółkę i pozyskując z tego tytułu łącznie ponad 4 mld zł na rozwój polskich przedsiębiorstw. Zrealizowaliśmy także blisko 350 ofert obligacji o łącznej wartości ok. 2,5 mld zł.

Dzięki wiedzy merytorycznej naszego zespołu, jesteśmy w stanie wypracować odpowiednie dla danego klienta rozwiązania – nierzadko unikatowe. Naszym celem jest wsparcie klientów w budowie biznesu oraz dążenie do maksymalizacji wartości ich firm m.in. poprzez wzrost efektywności finansowania spółek w odniesieniu do przyjętej strategii inwestycyjnej. Ze względu na złożoność zaprezentowanych powyżej usług, mając za cel profesjonalizm w zakresie naszej oferty, współpracujemy oraz koordynujemy działania z wiodącymi na rynku ekspertami z dziedziny prawa, podatków, księgowości a także innymi specjalistami, których wsparcie może być niezbędne dla powodzenia realizowanego projektu.