Oferta

doradztwo-2.html

Doradztwo

Oferty publiczne

Oferty niepubliczne

Inne operacje kapitałowe

Case study

Doradztwo

Doradztwo strategiczne oraz szczegółowe

W celu zidentyfikowania czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa szczegółowo analizujemy jego sytuację. Działania te umożliwiają zweryfikowanie poprawności przyjętego przez podmiot modelu biznesu. Kolejnym etapem jest określenie planów inwestycyjnych i dopasowanie odpowiedniej strategii finansowania, wraz z przedstawieniem szczegółowego harmonogramu wypracowanego rozwiązania.
Jednym z elementów pozwalających na precyzyjne określenie możliwości finansowania przedsiębiorstwa jest sporządzenie wyceny, która pomaga w opracowaniu  strategii  oraz wyborze sposobów finansowania. Wycena jest także cennym narzędziem służącym opracowaniu długoterminowej strategii podmiotu m.in. w kontekście decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej. Wyceny sporządzane są przede wszystkim metodą porównawczą oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycenie może zostać poddana zarówno wartość firmy, jak i jej składnik czy też  realizowany projekt.
Ponadto służymy pomocą w zakresie doradztwa na każdym etapie realizowanych procesów. Obejmuje to między innymi:  pomoc w wyborze innych doradców zaangażowanych w proces, konsultowanie - proponowanych przez spółkę lub innych doradców - wzorów uchwał lub dokumentów oraz pomoc w określeniu ceny emisji lub sprzedaży.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do jego potrzeb. Dlatego też zakres naszej oferty doradczej bywa uzależniony od oczekiwań konkretnego klienta. Cechuje nas innowacyjne podejście i otwartość na pomysły i potrzeby klientów.