Wybrane zrealizowane projekty

comp-sa.html

Comp S.A. - IPO

IDMSA.PL (obecnie DM IDMSA) przeprowadził pierwszą ofertę publiczną (IPO) akcji serii I spółki Comp S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 445.000 akcji po cenie 54,00 zł. Stopa redukcji zapisów: - w transzy Inwestorów Instytucjonalnej wyniosła 13,40%, w transzy otwartej wyniosła 35,70%. Zrealizowana wartość oferty to 24.030.000,00 zł. Debiut nastąpił w dniu 13.07.2005. Prawa do akcji zadebiutowały z ceną 53,80 zł.

COMP S.A. działa w branży informatycznej. Oferuje kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu, przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa systemowego oraz kryptografii. W tej dziedzinie Spółka koncentruje się na tworzeniu rozwiązań informatycznych związanych z systemami bezpieczeństwa oraz produkcji urządzeń kryptograficznych. COMP S.A. jest zaliczany do nielicznych europejskich producentów ww. urządzeń szyfrujących. Jego rozwiązania, oprócz technologii własnych, oparte są na technologiach informatycznych światowych liderów w dostawie technologii dla branży informatycznej, a mianowicie:  Sun Microsystems, IBM, Nortel czy HP.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.comp.com.pl