Akcjonariat

 

Akcjonariusze

 

Liczba akcji i udział % w kapitale zakładowym

 

Liczba głosów  i  udział procentowy na ZWZ/NWZ

 

 

Grzegorz Leszczyński

 

220.980

 

6,68 %

 

220.980

 

6,68%

 

 

Pozostali

 

3.085.409

 

93,32 %

 

3.085.409

 

93,32 %

 

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 165.319,45 złotych i dzieli się na 3.306.389 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,05 złotych każda akcja.

Każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki.