Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

pri-pol-aqua-sa.html

P.R.I. Pol-Aqua S.A. - IPO

DM IDMSA przeprowadził pierwszą ofertę publiczną (IPO) akcji spółki P.R.I.Pol-Aqua S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 3.000.000 akcji serii F i do sprzedaży 1.000.000 akcji serii B po cenie 77,00 zł. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.000.000 akcji. Zrealizowana wartość oferty to 308.000.000,00 zł. Debiut nastąpił w dniu 30.07.2007. Prawa do akcji zadebiutowały z ceną 85,00 zł.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ogólnego, ekologicznego, drogowego oraz budowy rurociągów przesyłowych ropy i gazu. Spółka realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych oraz centrów logistycznych.
„POL-AQUA” S.A. oferuje również realizację projektów w zakresie prac budowlanych i inżynieryjnych, związanych z tworzeniem infrastruktury terenów pod budownictwo i rozbudowy istniejącej infrastruktury miast i gmin (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne). Spółka w sposób kompleksowy  realizuje inwestycje, pełniąc zarówno funkcje generalnego wykonawcy w zakresie realizowanych robót, jak i podwykonawcy w zakresie ściśle określonych zadań, wykorzystując do tych celów wykwalifikowana kadrę menedżerska i techniczną.
Dodatkowo, Spółka prowadzi również działalność w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i transportowego, co pozwala jej poprawić ogólną efektywność wykorzystania posiadanych aktywów trwałych.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pol-aqua.pl

 
Zamknij