Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

platforma-mediowa-point-group-sa.html

Platforma Mediowa Point Group S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii E spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 22.892.425 akcji z czego objętych zostało 12.247.325 po cenie 2,50 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 30.618.312,50 zł.

Platforma Mediowa Point Group S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze informacji i komunikacji. Spółka tworzy holding wydawniczo - medialny, silnie działający w obszarze tradycyjnych i nowoczesnych mediów. Działalność medialna Platformy Mediowej Point Group S.A. wsparta jest działalnością marketingową w obszarze marketingu tradycyjnego oraz nowoczesnego (np. internetowego, mobilnego), prowadzoną przez spółki zależne. Cechą charakterystyczną Spółki jest silny nacisk na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w realizacji projektów medialnych i marketingowych.
Podstawową działalnością PMPG S.A. jest tworzenie i zarządzanie posiadanymi aktywami w sektorze mediów. Działalność ta jest skorelowana z działalnością marketingową prowadzoną przez Grupę Kapitałową Platforma Mediowa Point Group. Działalność w obszarze mediów i marketingu jest prowadzona przy wykorzystaniu narzędzi z podsektorów TMT (ang. Technology, Media and Telecommunication), tj. w obszarze marketingu i reklamy, nowych technologii oraz telekomunikacji.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.point-group.pl

 
Zamknij