Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

pkm-duda-sa.html

PKM Duda S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii G spółki PKM Duda S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 48.200.000 akcji po cenie 3,00 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 144.600.000,00 zł.

Grupa Kapitałowa PKM Duda jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej. Działalność Grupy skoncentrowana jest na trzech głównych obszarach: rolnym, produkcyjnym oraz handlowo-usługowym.
Grupa PKM Duda obsługuje zarówno rynek wieprzowiny, wołowiny jak i dziczyzny, koncentrując swoją działalność na hodowli, skupie, uboju, rozbiorze tych mięs w wielu asortymentach. Sferę produkcyjno-handlową uzupełnia w coraz większym stopniu działalność usługowa w zakresie dystrybucji wyrobów mięsnych i wędliniarskich (w tym również magazynowanie mięsa w chłodniach na zlecenie firm zewnętrznych) oraz działalność pośrednictwa w zakresie handlu. Ponadto spółki z segmentu rolnego zajmują się również produkcją roślinną.


Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pkmduda.pl

 
Zamknij