Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

one-2-one-sa.html

One-2-One S.A. - IPO

DM IDMSA przeprowadził pierwszą ofertę publiczną (IPO) akcji serii B spółki One-2-One S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 1.300.000 akcji po cenie 10,00 zł. Stopa redukcji zapisów: - dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 96,15% - dla pozostałych osób wyniosła 98,07%. Zrealizowana wartość oferty to 13.000.000,00 zł. Debiut nastąpił w dniu 22.08.2006. Prawa do akcji zadebiutowały z ceną 26,90 zł.

 

Grupa One-2-One stanowi unikatową na rynku grupę spółek i brandów specjalizujących się w komplementarnych, interaktywnych rozwiązaniach, adresowanych do podmiotów działających przede wszystkim w sektorze mediów i usług marketingowych. Grupa działa na rynku mobilnych usług dodanych.  Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do dostarczania produktów i usług jest telefon komórkowy.  Spółka za pomocą swoich usług pełni rolę medium komunikacyjnego. Specyfika działalności Grupy oparta jest na dwóch filarach, a mianowicie aplikacjach mobilnych i mobilnych usługach dodanych.
W realizowanych projektach wykorzystywane są zarówno najnowsze technologie mobilne (bluetooth, fotokody, m-kupony), jak i popularne na rodzimym rynku SMSy, MMSy, IVR oraz rozwiązania internetowe, w tym oparte o filozofię web2.0 - które dla ostatecznych użytkowników zawsze pozostają przyjazne i intuicyjne w odbiorze.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.one-2-one.pl

 
Zamknij