Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29.08.2018 r.

 Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 29.sierpnia 2018 r. na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
7) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Dokumentacja związana ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Treść tylko dla zalogowanych

O autorze
Paweł Stanek
Zadaj pytanie

Więcej z kategorii Informacje
 
Zamknij