Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Oferta

oferty-publiczne.html

Oferty publiczne

Oferty publiczne

Pierwsza oferta publiczna akcji - IPO ( ang. Initial Public Offering) jest to dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna papierów wartościowy danej spółki. Oferta może dotyczyć zarówno akcji już istniejących, jak i  nowo emitowanych. Przeprowadzenie oferty publicznej oraz  wstąpienie do elitarnego grona spółek giełdowych, jest decyzją kluczową z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Spółka staje się bardziej wiarygodna i rozpoznawalna w oczach kontrahentów.

Proces wejścia spółki na giełdę:

 

Kolejna oferta publiczna akcji - SPO (ang. Secondary Public Offering) ma miejsce w sytuacji kiedy oferowane są akcje spółki już notowanej na rynku regulowanym.

Wtórna oferta publiczna akcji z prawem poboru jest to oferta publiczna akcji spółki będącej w obrocie giełdowym  skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Z uwagi na fakt, że nowa emisja powoduje rozwodnienie kapitału, akcjonariusz, który nie chce stracić swojego procentowego udziału w spółce, wykorzystując możliwość jaką dają mu prawa poboru zachowuje niezmieniony stan posiadania. Ponieważ prawa poboru są notowane, inwestorzy,  którzy nie chcą nabyć akcji nowej emisji mają  możliwość sprzedaży posiadanych praw poboru.

Publiczna oferta obligacji
Spółka może pozyskać finansowanie także poprzez emisję obligacji. W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku spółki, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, najczęściej wypłaty regularnych odsetek.

 

 
Zamknij