Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

mostostal-zabrze-sa.html

Mostostal Zabrze Holding S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii C spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W  ofercie publicznej oferowanych było 30.489.990 akcji po cenie 2,00 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 60.979.980,00 zł.


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. jest kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych w ramach szeroko rozumianej branży przemysłowej i energetycznej, obiektów ochrony środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mostowych.
Grupa Kapitałowa oferuje także prace specjalistyczne takie jak: projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, montaż urządzeń i instalacji technologicznych. Grupa  zajmuje się realizacją obiektów w sektorach takich jak: przemysł petrochemiczny, chemiczny, hutniczy, maszynowy, motoryzacyjny, energetyczny. Poza tym wykonuje obiekty w ramach budownictwa mostowego i związanego z ochroną środowiska oraz budynki użyteczności publicznej.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.mostostal.zabrze.pl

 
Zamknij