Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

kredyt-inkaso-sa.html

Kredyt Inkaso S.A. - IPO

DM IDMSA przeprowadził pierwszą ofertę publiczną (IPO) akcji serii B spółki Kredyt Inkaso S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 1.250.000 akcji po cenie 12,00 zł. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.250.000 akcji. Stopa redukcji zapisów: - dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 97,7153% - dla pozostałych osób wyniosła 98,8576%. Zrealizowana wartość oferty to 15.000.000,00 zł. Debiut nastąpił w dniu 11.06.2007. Prawa do akcji zadebiutowały z ceną 14,99 zł.

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku usług finansowych. We współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawniczą zajmuje się wykupem i windykacją pakietów wierzytelności masowych, uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. Wypracowany przez lata model działania, funkcjonujący w oparciu o drogę sądową z udziałem wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego umożliwia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo biznesu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.
Ze względu na specjalizację Spółki w windykacji należności podmiotów działających w oparciu o ustawę “Prawo telekomunikacyjne”, kontrahentami o szczególnym znaczeniu są operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy telewizji kablowej oraz usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.


Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kredytinkaso.pl

 
Zamknij