Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

jupiter-nfi-sa.html

Jupiter NFI S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii C spółki Jupiter NFI S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 26.072.204 akcji po cenie 1,00 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 26.072.204,00 zł.

Przedmiotem działalności Funduszu Jupiter NFI S.A. jest przede wszystkim nabywanie akcji lub udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty zarejestrowane w Polsce.
Obecnie, z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej, Jupiter NFI S.A. zaliczyć można do funduszy o charakterze zbliżonym do formuły funduszy private equity / venture capital. Fundusze takie specjalizują się w inwestycjach kapitałowych przeważnie w spółkach niepublicznych, o dużym potencjale wzrostu i perspektywie wyjścia z inwestycji po upływie 3-6 lat.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.jupiter-nfi.pl

 
Zamknij