Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

infovide-matrix-sa.html

Infovide Matrix S.A. - IPO

DM IDMSA przeprowadził pierwszą ofertę publiczną (IPO) akcji serii G spółki Infovide Matrix S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej oferowanych było 1.300.000 akcji po cenie 25,00 zł. Stopa redukcji zapisów: - dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 97,83% - dla pozostałych osób wyniosła 98,91%. Zrealizowana wartość oferty to 32.500.000,00 zł. Debiut nastąpił w dniu 11.01.2007. Prawa do akcji zadebiutowały z ceną 31,00 zł.

Infovide-Matrix S.A. świadczy specjalistyczne usługi związane z informatyzacją przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Firma realizuje nowoczesny model integratora wiedzy (Consulting and Solution Implementation — CSI) łącząc usługi doradcze w zakresie strategii informatyzacji i zarządzania IT z budową rozwiązań informatycznych. Jest jedną z największych na polskim rynku firm zajmujących się konsultingiem informatycznym, oraz liczącym się twórcą oprogramowania.
Unikalnym obszarem działalności prowadzonej przez Infovide-Matrix jest doradztwo w zakresie szeroko rozumianej architektury informacyjnej przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Spółka tworzy koncepcje rozwiązań informatycznych kształtując tym samym przestrzeń informacyjną niezbędną dla sprawnego funkcjonowania współczesnych firm. Świadczy także kompleksowe usługi związane z budową oraz wdrażaniem systemów i aplikacji dla biznesu. W szczególności jest to budowa rozwiązań informatycznych, realizujących wytworzone dla klientów, innowacyjne koncepcje architektoniczne i organizacyjne.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.infovidematrix.pl

 
Zamknij