Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

hawe-sa.html

HAWE S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii E spółki HAWE S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej subskrybowanych było 95.453.120 akcji po cenie 1,05 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 100.225.776,00 zł.

Spółka HAWE S.A. działa w branży telekomunikacyjnej, optotelekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej. Jako podmiot dominujący konsekwentnie realizuje plan tworzenia Grupy Kapitałowej HAWE specjalizującej się w budowie i eksploatacji sieci światłowodowych.
Działalność Grupy  koncentruje się na projektowaniu i budowie sieci teletechnicznych, usługach eksploatacyjnych telefonicznych sieci stacjonarnych, a także dzierżawie posiadanej infrastruktury światłowodowej. Ofertę uzupełniają usługi szerokopasmowej transmisji danych i operatorskiego dostępu do Internetu. Do głównych klientów Grupy należą m. in.  PCSS, Dialog S.A., PTC Sp. z o.o. - operator sieci Era, Polkomtel S.A. oraz Netia S.A.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.hawesa.pl 

 
Zamknij