Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

fam-sa.html

FAM S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii D spółki FAM S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje. W ofercie publicznej oferowanych było 6.718.438 akcji po cenie 1,45 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 9.741.735,10 zł.

Do lat dziewięćdziesiątych Spółka FAM S.A. była największym krajowym producentem okuć i akcesoriów meblowych. Silna konkurencja oraz zmiany rynku zadecydowały o podjęciu strategicznej decyzji, która zaowocowała zaistnieniem firmy na rynku budowlanym w 1994 r. Kolejne lata działalności przyczyniły się do rozwoju Spółki, która w 2001 r. wprowadziła do produkcji technologię odlewnictwa ciśnieniowego ze stopu magnezu, otwierając sobie tym samym drogę do zdobycia pozycji na rynku motoryzacyjnym, telekomunikacyjnym oraz elektromechanicznym.
W ofercie Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby produkowane według własnych wzorów w oparciu o własne rozeznanie rynku i zamówienia odbiorców, przy zastosowaniu samodzielnie dobranych i zakupionych materiałów.
Od kwietnia 2005 r. Spółka tworzy Grupę Kapitałową, która prowadzi działalność w segmentach: meblowym i budowlanym (odlewniczym), chłodniczym, cynkowniczym, oraz segmencie włókiennictwa przemysłowego.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.fam.com.pl

 
Zamknij