Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

fam---technika-odlewnicza-sa.html

FAM - Technika Odlewnicza S.A. - wprowadzenie akcji do obrotu na GPW

DM IDMSA brał udział w sporządzaniu prospektu emisyjnego w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D spółki FAM – Technika Odlewnicza S.A.
W dniu 15 listopada 2006 do obrotu wprowadzonych zostało 6 718 438 akcji serii D.

FAM - Technika Odlewnicza S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej prowadzącej działalność operacyjną w segmentach: meblowym i budowlanym (odlewniczym), chłodniczym, cynkowi niczym oraz włókiennictwa przemysłowego. W ofercie Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby produkowane według autorskich wzorów w oparciu o własne rozeznanie rynku i zamówienia odbiorców, przy zastosowaniu samodzielnie dobranych i zakupionych materiałów.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.fam.com.pl

 
Zamknij