Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

energomontaz--polnoc-sa.html

Energomontaż- Północ S.A. - publiczna subskrypcja prywatna akcji

IDMSA.PL (obecnie DM IDMSA) przeprowadził emisję akcji spółki Energomontaż - Północ S.A. adresowaną do wybranych inwestorów, związaną z pozyskaniem inwestora strategicznego. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki.W ofercie publicznej oferowanych było 11.550.000 akcji po cenie 3,50 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 40.425.000,00 zł.


Grupa Kapitałowa Energomontaż – Północ działa w branży budowniczej. Spółki wchodzące w skład Grupy specjalizują się w realizacjach prefabrykacji oraz montażu rurociągów, sekcji przemysłowych i energetycznych. Odbiorcami produktów oraz usług Grupy Energomontaż – Północ są spółki z sektora energetycznego, chemicznego, rafineryjno – petrochemicznego oraz stoczniowego.

 
Zamknij