Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Biegły rewident

Stosowanie do § 27 ust. 1 Statutu spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza spółki.
W spółce IDMSA nie obowiązuje obecnie stała reguła, która wprowadzałaby odmienne regulacje w powyższym zakresie.
Małgorzata Stępień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Małgorzata Stępień Biegły Rewident" wpisana do rejestru biegłych rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2889 jest podmiotem uprawnionym do:
przeglądu:
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2016 r.
skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK spółki za I półrocze 2016 r.
badania i oceny:
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.
skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK spółki za rok obrotowy 2016.
przeglądu i oceny:
ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

  

 
Zamknij