Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Asset ManagementUsługę kompleksowego zarządzania portfelem instrumentów finansowych Asset Management DM IDMSA kieruje do zamożnych Klientów, którzy oczekują strategii dopasowanej do celu inwestycyjnego i poziomu akceptacji ryzyka. Oferta adresowana jest szczególnie do tych Klientów, którzy są skłonni ponieść większe ryzyko rynkowe poprzez wyższe limity inwestycyjne, jednocześnie oczekując konkurencyjnych opłat za zarzadzanie.

Co wyróżnia Asset Management DM IDMSA:

 • Indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta;
 • Bezpośredni kontakt Klienta z Zarządzającym;
 • Dopasowanie poziomu ryzyka strategii do profilu Klienta;
 • Bogaty wachlarz strategii dostosowanych do potrzeb Klienta;
 • Wybrane strategie standardowe już od 100 tys. zł;
 • Wybitny zespół analityków DM IDMSA współpracujący z Asset Management;
 • Konkurencyjne opłaty za zarządzanie aktywami;
 • Wysokie limity inwestycyjne pozwalające osiągnąć wysokie zwroty; 
 • Niskie prowizje od transakcji na rynku publicznym i niepublicznym; 
 • Czytelne raporty przesyłane na życzenie Klienta;
 • Zarządzający z długoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. 


Nasze strategie osiągają doskonałe stopy zwrotu

Wyniki strategii Asset Management DM IDMSA plasują się w czołówkach rankingów Gazety Giełdy Parkiet (13.05.13 r., 29.07.13 r., 26.10.13 r., 27.01.14 r.)

Stopy zwrotu strategii oferowanych w ramach AM na tle benchmarków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (stan na 28.02.2014 r.)

*strategia Akcyjna Dynamiczna w ramach Strategii Indywidualnej rozpoczęła funkcjonowanie 04.11.2013r., co oznacza, że funkcjonuje od 4 miesięcy
**strategia Bond Opportunity w ramach Strategii Indywidualnej rozpoczęła funkcjonowanie 01.04.2013r., co oznacza, że funkcjonuje od 11 miesięcy

Powierz nam swoje aktywa w zarządzanie!

Asset Management DM IDMSA, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,
tel.: (22) 489 94 18, (22) 489 94 21, e-mail: idm-am@idmsa.pl


***
Przedstawione informacje upowszechniane są w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez DM IDMSA (par. 9, ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r., w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1078)). Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z możliwością wystąpienia ryzyka utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

 

 
Zamknij