Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Wybrane zrealizowane projekty

advanced-distribution-solutions-sa.html

Advanced Distribution Solutions S.A. - SPOpp

DM IDMSA przeprowadził ofertę publiczną z prawem poboru akcji serii I spółki Advanced Distribution Solutions S.A. Pełnił funkcję oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W ofercie publicznej subskrybowanych było 102.720.000 akcji po cenie 1,18 zł. Wartość przeprowadzonej oferty to 121.209.600,00 zł.

Spółka ADS S.A. działa w branży spożywczej. Do dnia zbycia zakładów produkcyjnych podstawową działalnością Spółki ADS S.A. była produkcja i sprzedaż piwa. Wraz ze sprzedażą głównych aktywów Spółka rozpoczęła przygotowania do zmiany profilu działalności.
Celem strategicznym Spółki jest budowa największej na rynku ogólnopolskiej sieci dystrybucji hurtowej piwa, napojów bezalkoholowych i tzw. alkoholi ciężkich, a tym samym budowa wartości firmy poprzez osiągnięcie odpowiedniej skali działalności oraz poziomu rentowności operacyjnej. Cel ten Spółka zamierza osiągnąć poprzez zbudowanie struktury organizacyjnej zapewniającej efektywne działanie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat spółki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.advadis.com

 
Zamknij